TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 2015 YILI İSTATİSTİKLERİ
 
HASTANELERİN FİZİKİ KAPASİTE BİLGİLERİ
2015
 
2014
% Değişim
Toplam Yatak Kapasitesi 1,303
1,303 0.00
Fiili Yatak Sayısı 1,290   1,311 -1.60
Fiili Çocuk Yatak Sayısı * 300   300 0.00
Maksimum Hasta Bakım Gün Sayısı 470,850   478,515 -1.60
Kullanılan Hasta Bakım Gün Sayısı *** 433,240   452,987 -4.36
Yatak İşgal Oranı *** 96.03   95.54 0.52
Bir Hastanın Ortalama Yatış Gün Sayısı 3.52   3.72 -5.25
Kullanılan Günübirlik Hasta Bakım
Gün Sayısı
83,330   56,479 47.54
 
HASTA SAYISAL BİLGİLERİ
 
2015
 
2014
% Değişim
Toplam Poliklinik Hasta Sayısı 925,194   867,788 6.62
Poliklinik Resmi 915,549 855,340 7.04
Poliklinik Ücretli 9,645 12,448 -22.52
  2015   2014 Değişim % 
Toplam Klinik Hasta Sayısı 169,774   163,712 3.70
Klinik Resmi 169,170 163,036 3.76
Klinik Ücretli 604 676 -10.65
AMELİYAT VE GİRİŞİMSEL İŞLEM SAYILARI
Bölüm Adı A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu E Grubu Toplam
ÇOCUK CERRAHİSİ 341 942 728 187 575 2,773
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 44 294 27 157 233 755
GENEL CERRAHİ 701 1,300 820 317 140 3,278
GÖĞÜS CERRAHİSİ 163 342 59 516 111 1,191
GÖZ ANABİLİMDALI ** 0 1,205 639 1,024 3,376 6,244
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 190 416 2,210 911 362 4,089
KALP DAMAR CERRAHİ 343 169 336 113 348 1,309
KARDİYOLOJİ ** 457 2,168 1,855 1,948 2,317 8,745
KULAK BURUN BOĞAZ 39 808 1,022 720 139 2,728
NÖROŞİRÜRJİ 782 1,294 223 17 124 2,440
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 416 2,488 2,598 921 805 7,228
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CER. 19 350 874 449 86 1,778
ÜROLOJİ 593 949 677 1,760 95 4,074
 
Genel Toplam : 4,088 12,725 12,068 9,040 8,711 46,632
2014 Yılı Ameliyat Sayıları 4,091 12,469 11,876 9,016 8,098 45,550
Değişim Oranı (%) -0.07 2.05 1.62 0.27 7.57 2.38
 
* Toplam Fiili Yatak Sayısına Dahildir.
** Ameliyat sayıları, ameliyat ekipleri girilmediği için fatura kayıtlarından oluşturulmuştur.
*** Günübirlik yatışlar dahil edilmemiştir.
Not:Poliklinikte yapılan girişimsel işlemler dahil edilmemiştir.
  A: Özellikli Ameliyatlar ve Girişimler
B: Özel Ameliyatlar ve Girişimler
C: Büyük Ameliyatlar ve Girişimler
D: Orta Ameliyatlar ve Girişimler
E: Küçük Ameliyatlar ve Girişimler