TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 2016 YILI İSTATİSTİKLERİ
 
HASTANELERİN FİZİKİ KAPASİTE BİLGİLERİ
2016
 
2015
% Değişim
Toplam Yatak Kapasitesi 1,265
1,303 -2.92
Fiili Yatak Sayısı 1,265   1,290 -1.94
Fiili Çocuk Yatak Sayısı * 292   300 -2.67
Maksimum Hasta Bakım Gün Sayısı 461,725   470,850 -1.94
Kullanılan Hasta Bakım Gün Sayısı *** 403,361   433,240 -6.90
Yatak İşgal Oranı *** 90.88   96.03 -5.37
Bir Hastanın Ortalama Yatış Gün Sayısı 3.71   3.52 5.28
Kullanılan Günübirlik Hasta Bakım
Gün Sayısı
103,651   83,330 24.39
 
HASTA SAYISAL BİLGİLERİ
 
2016
 
2015
% Değişim
Toplam Poliklinik Hasta Sayısı 969,353   925,194 4.77
Poliklinik Resmi 960,999 915,549 4.96
Poliklinik Ücretli 8,354 9,645 -13.39
  2016   2015 Değişim % 
Toplam Klinik Hasta Sayısı 172,993   169,774 1.90
Klinik Resmi 172,493 169,170 1.96
Klinik Ücretli 500 604 -17.22
AMELİYAT VE GİRİŞİMSEL İŞLEM SAYILARI
Bölüm Adı A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu E Grubu Toplam
ÇOCUK CERRAHİSİ 166 677 598 118 512 2,071
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 56 263 28 198 343 888
GENEL CERRAHİ 515 1,242 820 293 123 2,993
GÖĞÜS CERRAHİSİ 145 323 69 479 97 1,113
GÖZ ANABİLİMDALI ** 0 1,467 922 998 2,949 6,336
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 181 526 2,226 1,007 367 4,307
KALP DAMAR CERRAHİ 246 174 370 138 265 1,193
KARDİYOLOJİ ** 412 1,936 1,604 2,013 2,361 8,326
KULAK BURUN BOĞAZ 46 626 812 660 101 2,245
NÖROŞİRÜRJİ 706 1,129 168 17 109 2,129
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 347 2,164 2,233 959 696 6,399
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CER. 11 269 676 316 73 1,345
ÜROLOJİ 578 1,005 655 1,932 122 4,292
 
Genel Toplam : 3,409 11,801 11,181 9,128 8,118 43,637
2015 Yılı Ameliyat Sayıları 4,088 12,725 12,068 9,040 8,711 46,632
Değişim Oranı (%) -16.61 -7.26 -7.35 0.97 -6.81 -6.42
 
* Toplam Fiili Yatak Sayısına Dahildir.
** Ameliyat sayıları, ameliyat ekipleri girilmediği için fatura kayıtlarından oluşturulmuştur.
*** Günübirlik yatışlar dahil edilmemiştir.
Not:Poliklinikte yapılan girişimsel işlemler dahil edilmemiştir.
  A: Özellikli Ameliyatlar ve Girişimler
B: Özel Ameliyatlar ve Girişimler
C: Büyük Ameliyatlar ve Girişimler
D: Orta Ameliyatlar ve Girişimler
E: Küçük Ameliyatlar ve Girişimler