TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 2017 YILI İSTATİSTİKLERİ
 
HASTANELERİN FİZİKİ KAPASİTE BİLGİLERİ
2017
 
2016
% Değişim
Toplam Yatak Kapasitesi 1,277
1,265 0.95
Fiili Yatak Sayısı 1,277   1,265 0.95
Fiili Çocuk Yatak Sayısı * 282   292 -3.42
Maksimum Hasta Bakım Gün Sayısı 466,105   461,725 0.95
Kullanılan Hasta Bakım Gün Sayısı *** 383,322   403,361 -4.97
Yatak İşgal Oranı *** 85.59   90.88 -5.82
Bir Hastanın Ortalama Yatış Gün Sayısı 3.43   3.71 -7.52
Kullanılan Günübirlik Hasta Bakım
Gün Sayısı
181,553   103,651 75.16
 
HASTA SAYISAL BİLGİLERİ
 
2017
 
2016
% Değişim
Toplam Poliklinik Hasta Sayısı 1,031,524   969,353 6.41
Poliklinik Resmi 1,021,365 960,999 6.28
Poliklinik Ücretli 10,159 8,354 21.61
  2017   2016 Değişim % 
Toplam Klinik Hasta Sayısı 191,991   172,993 10.98
Klinik Resmi 191,473 172,493 11.00
Klinik Ücretli 518 500 3.60
AMELİYAT VE GİRİŞİMSEL İŞLEM SAYILARI
Bölüm Adı A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu E Grubu Toplam
ÇOCUK CERRAHİSİ 84 496 507 74 564 1,725
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 0 8 2 7 11 28
GENEL CERRAHİ 600 1,211 814 299 100 3,024
GÖĞÜS CERRAHİSİ 111 289 40 454 100 994
GÖZ ANABİLİMDALI ** 0 2,075 1,463 1,412 4,667 9,617
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 193 539 2,137 1,106 551 4,526
KALP DAMAR CERRAHİ 288 155 307 91 238 1,079
KARDİYOLOJİ ** 342 1,637 1,211 1,846 3,470 8,506
KULAK BURUN BOĞAZ 52 716 975 780 185 2,708
NÖROŞİRÜRJİ 798 1,323 154 14 158 2,447
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 340 2,245 2,287 877 1,757 7,506
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CER. 14 333 771 437 86 1,641
ÜROLOJİ 625 1,160 847 2,196 171 4,999
 
Genel Toplam : 3,447 12,187 11,515 9,593 12,058 48,800
2016 Yılı Ameliyat Sayıları 3,409 11,801 11,181 9,128 8,118 43,637
Değişim Oranı (%) 1.11 3.27 2.99 5.09 48.53 11.83
 
* Toplam Fiili Yatak Sayısına Dahildir.
** Ameliyat sayıları, ameliyat ekipleri girilmediği için fatura kayıtlarından oluşturulmuştur.
*** Günübirlik yatışlar dahil edilmemiştir.
Not:Poliklinikte yapılan girişimsel işlemler dahil edilmemiştir.
  A: Özellikli Ameliyatlar ve Girişimler
B: Özel Ameliyatlar ve Girişimler
C: Büyük Ameliyatlar ve Girişimler
D: Orta Ameliyatlar ve Girişimler
E: Küçük Ameliyatlar ve Girişimler