TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 2018 YILI İSTATİSTİKLERİ
 
HASTANELERİN FİZİKİ KAPASİTE BİLGİLERİ
2018
 
2017
% Değişim
Toplam Yatak Kapasitesi 1,277   1,277 0.00
Fiili Yatak Sayısı 1,277   1,277 0.00
Fiili Çocuk Yatak Sayısı * 282   282 0.00
Maksimum Hasta Bakım Gün Sayısı 466,105   466,105 0.00
Kullanılan Hasta Bakım Gün Sayısı *** 345,655   383,322 -9.83
Yatak İşgal Oranı *** 79.25   85.59 -7.41
Bir Hastanın Ortalama Yatış Gün Sayısı 4.02   3.43 17.20
Kullanılan Günübirlik Hasta Bakım
Gün Sayısı
96,082   181,553 -47.08
 
HASTA SAYISAL BİLGİLERİ
 
2018
 
2017
% Değişim
Toplam Poliklinik Hasta Sayısı 1,149,064   1,031,524 11.39
Poliklinik Resmi 1,142,864 1,021,365 11.90
Poliklinik Ücretli 6,200 10,159 -38.97
  2018   2017 Değişim % 
Toplam Klinik Hasta Sayısı 241,193   191,991 25.63
Klinik Resmi 240,571 191,473 25.64
Klinik Ücretli 622 518 20.08
AMELİYAT VE GİRİŞİMSEL İŞLEM SAYILARI
Bölüm Adı A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu E Grubu Toplam
ÇOCUK CERRAHİSİ 97 613 580 218 858 2,366
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 70 319 81 159 882 1,511
GENEL CERRAHİ 493 1,334 977 388 561 3,753
GÖĞÜS CERRAHİSİ 160 237 453 876 438 2,164
GÖZ ANABİLİMDALI ** 0 1,828 948 1,099 1,269 5,144
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 245 807 2,642 2,403 3,721 9,818
KALP DAMAR CERRAHİ 374 179 347 53 598 1,551
KARDİYOLOJİ ** 155 1,329 2,555 797 1,841 6,677
KULAK BURUN BOĞAZ 42 810 1,049 912 732 3,545
NÖROŞİRÜRJİ 815 1,554 176 128 497 3,170
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 361 2,293 2,321 885 2,608 8,468
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CER. 22 411 849 604 1,695 3,581
ÜROLOJİ 772 1,375 483 2,633 752 6,015
 
Genel Toplam : 3,606 13,089 13,461 11,155 16,452 57,763
2016 Yılı Ameliyat Sayıları 3,447 12,187 11,515 9,593 12,058 48,800
Değişim Oranı (%) 4.61 7.40 16.90 16.28 36.44 18.37
 
* Toplam Fiili Yatak Sayısına Dahildir.
** Ameliyat sayıları, ameliyat ekipleri girilmediği için fatura kayıtlarından oluşturulmuştur.
*** Günübirlik yatışlar dahil edilmemiştir.
Not:Poliklinikte yapılan girişimsel işlemler dahil edilmemiştir.
  A: Özellikli Ameliyatlar ve Girişimler
B: Özel Ameliyatlar ve Girişimler
C: Büyük Ameliyatlar ve Girişimler
D: Orta Ameliyatlar ve Girişimler
E: Küçük Ameliyatlar ve Girişimler