•Doğum Yeri : Kayseri
•Doğum Tarihi : 15.09.1962
•Yabancı Dili : İngilizce
Eğitimi
•1968 - 1973 : Cumhuriyet İlkokulu, Nevşehir
•1973 - 1975 : Merkez Ortaokulu, Nevşehir
•1975 - 1976 : Sümer Ortaokulu, Kayseri
•1976 - 1979 : Sümer Lisesi, Kayseri
•1979 - 1984 : Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, Ankara
•2002 - 2004 : Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Kayseri
Yaptığı Görevler
•1993 - 1998 : Hastane Müdür Yardımcısı (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri)
•1998 - 2007 : Hastane Müdürü (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri)
•2007 -  + : Hastaneler Başmüdürü (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri)
Üyesi Olduğu Dernekler
•Sağlık İdarecileri Derneği
•E.Ü. Mezunları Derneği
Bilimsel Yayınları

•Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerde İş Memnuniyeti; Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi; 2006; 1-18
•Hemşirelerin İş Performansını Etkileyen Örgütsel Değişkenlerin Değerlendirilmesi ; Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi  Bildiriler Kitabı ; 2008 ; 359 - 368
•Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi' nde Hasta veya Yakınlarının Memnuniyet ve Şikayetlerinin Birebir  Görüşme Yöntemi İle Belirlenmesi ; 2011; 5. Uluslar Arası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi
•Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde Çalışan, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personelinin Motivasyon Düzeyleri, Etkileyen Faktörler
 ile Göreve ve Kuruma Bağlılık Durumları ; 2011 ; 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
•Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Halkla İlişkiler Birimine Yapılan Şikâyet ve Memnuniyetlerin İncelenmesine  Yönelik Yapılan Bir Araştırma; 2011; III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
•Yatan Hasta Memnuniyetini Belirleyen Faktörlerin Multivariate Yaklaşımla Değerlendirilmesi; 2011; III. Uluslararası Sağlıkta  Performans ve Kalite Kongresi
•“Erciyes Tıp’a Yapılan BİMER Başvurularının Hasta Hakları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”; 2013; V. Uluslararası Çalışan ve Hasta Hakları Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı,
•“Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde Yatan Hastaların Hastane Hizmet Kalitesini Değerlendirmeleri”; 2014; 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı,
•Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Sağlık Hizmeti Alanlar ve Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi “Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Örneği”; 2014; 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı,
•İşlevsel Düzenlemelerin, Engelli Hasta Memnuniyetine Olan Yansıması “Erciyes Tıp Örneği”; 2014; VI. Uluslararası Çalışan ve Hasta Hakları Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı,
•Yatan Hastalarda, Hastane Hizmet Kalitesinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi “Erciyes Tıp Örneği”; 2014; V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı,
•Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Personellerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesi; 2014; V.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Poster Bildiriler Kitabı,

Katıldığı Kurs, Seminerler,Sempozyumlar ve Kongreler
 Tarih
Kursun Adı  Alınan Kurum
16.10.1989
 Arşivcilik ve Dokümantasyon Semineri  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
15.05.1999
 Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu  Başkent Üniversitesi
20.05.2000
 I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi  Hacettepe Üniversitesi
23.05.2002
 XX. Gevher Nesibe Tıp Günleri ve IV. Acil Tıp Sempozyumu  Acil Tıp Derneği
03.03.2003
 Eğitimcilerin Eğitimi Programı  Kamu İhale Kurumu
17.11.2005
 2. Ulusal Tıp Bilişimi '05 Kongresi  Tıp Bilişimi Derneği
10.03.2006
 Endüstriyel Mutfak Hijyeni  JohnsonDiversay
10.03.2006
 Endüstriyel Bina Bakımı  JohnsonDiversay
09.04.2008
 2. Ulusal Sağlık Kurultayı, Sağlık 2008 Kongresi  Sayed
28.09.2009
 Hastane Afet Planı Eğitim Programı  Türkiye Acil Tıp Derneği Afet Komisyonu
04.02.2010
 IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi  Hacettepe Üniversitesi
13.04.2011
 5. Ulusal Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi  Sağlık Akademisyenleri Derneği
04.10.2011
 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi  Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
23.03.2012
 Hastane Destek Birimleri ve Enfeksiyon Kontrolü  Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü  Derneği ve Erciyes Üniversitesi
22.11.2014  V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi  T. C. Sağlık Bakanlığı