I. ULUSAL GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞTAYI

          Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü ve Tıbbi Genetik Derneği tarafından düzenlenen “I. Ulusal Genetik ve Biyoteknoloji Çalıştayı” Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi.

          12-13 Şubat 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Munis DÜNDAR, genetik ve biyoteknoloji alanında Türkiye’de ilk defa düzenlenen bu çalıştayın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. DÜNDAR, “Tıbbi genetik ve biyoteknoloji alanında dışa bağımlılıktan kurtulmak için önemli stratejik politikalar ortaya koymalıyız. Geleceğin Türkiye’sine ışık tutacak politikalara yer vermeliyiz” dedi.

          Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR ise, Türkiye’de moleküler çalışmaların yeterli düzeyde olmadığını söyledi. Rektör KELEŞTEMUR, “Ülkemizde moleküler çalışmalar yapan çok gelişmiş merkezler ve laboratuarlar var. Fakat bu konularda ileri düzeyde değiliz. Orijinal bilgi üretimi konusunda sıkıntılarımız var. Biz bilgiyi, bu konudaki altyapıyı üretmediğimiz müddetçe de, istediğimiz seviyeye gelmemiz zor. Bu anlamda dışa bağımlılıktan kurtulmamız için ciddi politikalar üretmemiz gerekiyor“ diye konuştu.

          Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa SOLAK da, genetiğin, bütün sağlık bilimlerinin temeli olduğunu kaydetti. Prof. Dr. SOLAK, ''Türkiye'de genetik tanı merkezleri belirli bir noktaya geldi, fakat daha ileri gitmeliyiz. Genetik tanı merkezlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Yurt dışına da eskisi gibi çok fazla tanı için materyal göndermiyoruz; çok özel ve spesifik çalışmalar için materyal gönderiyoruz. Ancak bu merkezlerde yapılan çalışmalar yeterli değil, daha da ileri gitmeli'' dedi.

          Açılış konuşmalarının ardından, düzenlenen 5 panel ve 3 konferansla Türkiye’nin değişik Üniversiteleri, TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan gelen uzmanlar, “Türkiye’de ve Dünya’da biyoteknolojinin dünü bugünü ve yarını, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve ulusal strateji, farklı sektörlerde biyoteknolojik gelecek, biyogüvenilirlilik ve etik, biyoteknolojide ürüne giden yol, ulusal genetik ve stratejileri, üreme genetiğinde ulusal politikalarımız ne olmalı” gibi güncel konuları değerlendirdi.