HASTANEMİZ 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİNE SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLERİ İLE KATILDI

“Daha İyi Sağlık Sistemleri İçin Daha İyi Sağlık Yöneticileri” ana temasıyla düzenlenen kongre 10-12 Eylül 2014 tarihlerinde Girne’de düzenlendi.
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen kongreye KKTC, Türkiye, İngiltere, Hollanda ve Rusya’dan akademisyen, yazar, sağlık yöneticileri ve panelistlerin katılımıyla sözel bildiriler ve poster sunumları gerçekleştirildi.
LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün SARP kongredeki açılış konuşmasında, sağlık yönetiminin son 10 yılda Avrupa’da ilk 5’te yer alan branş olduğuna, ülkelerin artık sağlıkta gelecekle ilgili planlamalarını sağlık yöneticileri aracılığıyla yaptığına dikkat çekti.
KKTC Sağlık Bakanı Ahmet GÜLLE de, sağlık sektörünün dünya genelinde ilerlediğini belirterek, “İnsanın her tür organı ve dokusuna üstün teknolojiler ve tecrübeli ellerle müdahale yapılırken, tüm bu sistemi iyi bir şekilde organize edebilme, insanların sağlıkla ilgili her geçen gün artan beklentilerine paralel koordinasyon ve düzenlemeyi yapması çok önemlidir” diye konuştu.
Hastanemizde Kongreye; İki Sözel, Bir Poster Bildirisi İle Katıldı
“Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Sağlık Hizmeti Alanlar ve Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi” başlıklı bildiri, Hastanemiz Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim BARIN tarafından sunuldu. Çalışma; Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim BARIN, Dermatoloji A.D. Öğretim Üyesi ve Hastaneler Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Murat BORLU, Hastaneler Başmüdürü Özcan ÖZYURT, Hastane Müdürü Aydemir KAYABAŞI tarafından hazırlandı.
Diğer sözel bildiri ise “Sağlık Hizmetleri çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesi” başlıklı bildiri, ERÜ Halil Bayraktar S.H.Y.O. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Demet ÜNALAN tarafından sunuldu. Çalışma: Halil Bayraktar S.H.Y.O. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Demet ÜNALAN, ERÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Sıtkı İLKAY, ERÜ Hastaneleri Müdür Yardımcısı Tülin FİLİK tarafından hazırlandı.
Poster bildirisi ise “Erciyes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelerinin Memnuniyet Durumları” başlıklı çalışma, Müdür Yardımcısı Tülin FİLİK, Halil Bayraktar S.H.Y.O. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Demet ÜNALAN, Başhemşire Aysel UĞUR, Başhemşire Yardımcısı Meral BAŞARAN, Dermatoloji A.D. Öğretim Üyesi ve Hastaneler Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Murat BORLU tarafından hazırlandı.

Kongrede;
Sağlık Politikaları ve Planlamaları
Sağlık Ekonomisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Afet ve Risk Yönetimi
Evde Bakım
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hatalar
Performans Değerlendirme
İletişim, Sosyal Medya ve Sağlık
Hastane Atıklar ve Kan Çalışmaları
Kalite (Hasta tatmini, İç Müşteri, Toplam Kalite Yönetimi)
Stres
İnsan Kaynakları Yönetimi
Pazarlama ve Satın Alma
Finansman ve Maliyet
Tükenmişlik
Sağlık Çalışanların Duygu Durumu
Stratejik Yönetim ve Liderlik
Sağlık Turizmi (Genel Değerlendirme, Memnuniyet ve Talep)
Sağlık Yönetiminde Kurumsal Hizmetler
Sağlık Hukuku (Etik)
Sağlıkta Eşitsizlik
Örgüt ve Örgüt Kültürü
Sağlık Hizmetleri Kullanımı
İnsan Kaynakları- Bilişsel, Duyusal Yönler
Şiddet Mobing
Sağlık Yönetiminde Eğitim Gören Öğrencilerle İlgili Çalışmalar,

Konularındaki oturumlar ile workshop sunumları ve paneller gerçekleştirildi.


Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin, Sağlık Hizmeti Alanlar ve Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi
Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesi
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelerinin Memnuniyet Durumları