ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, BİYOTEKNOLOJİ
ALANINDA ULUSLARARASI EĞİTİM VERECEK

       Erciyes Üniversitesi’nde 2011 yılından itibaren tıp öğrencilerine lisans ve yüksek lisans düzeyinde uluslararası biyoteknoloji eğitimi verileceği bildirildi. Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İtalya Floransa Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan “Job Creation Oriented Biotechnology” programı, Türkiye’de biyoteknoloji alanında lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verecek ilk program olma özelliğini taşıyacak.
 
       Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Türkiye Tıbbi Genetik Derneği Başkanı Prof. Dr. Munis Dündar, biyoteknoloji alanında lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren çok uluslu programın “Job Creation Oriented Biotechnology” 2011 yılından itibaren Erciyes Üniversitesi’nde yürütüleceğini kaydetti.
 
       12 Avrupa üniversitenin yer almasıyla oluşturulan Job Creation Oriented Biotechnology programının 2002 yılından bu yana İtalya Perugia Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yürütüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Dündar, şunları söyledi:

       “Biyoteknoloji; hücre, doku ve organ kültürü, moleküler biyoloji, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler genetik gibi doğa bilimleri ile temel mühendislik ve bilgisayar bilimlerinden yararlanarak, genetik ve moleküler DNA teknikleriyle, canlıların genetik haritalarını çıkartmak, çoğaltmak, ıslah etmek, değiştirmek, geliştirmek, yeni ve az bulunan ürünleri yine canlılara (organizma, hücre ve dokulara) ürettirmek için kullanılan teknolojilerin tümünü bünyesinde barındıran multidisipliner bir alandır. Bu teknolojileri kullanabilecek yeterlilikteki uzman kişilerin eğitimini üstlenerek eğitim programlarını oluşturacak ve verecek kurumların önemi uluslararası düzeyde artmış bulunmaktadır. Bu amaçla, Erciyes Üniversitesinin de içinde bulunduğu 12 Avrupa üniversitenin yer almasıyla oluşturulan “Job Creation Oriented Bıotechnology” programı çerçevesinde, İtalya Perugia Üniversitesi’nin yürütücülüğünde 2002 yılından itibaren “Job Creation Oriented Biotechnology” adlı lisans ve yüksek lisans düzeyinde Uluslararası Biyoteknoloji diplomaları verilmektedir. İtalya Perugia Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı bu program, 2011 yılından itibaren Erciyes Üniversitesi ve Floransa Üniversitesi birlikteliği ile yürütülecektir. Üniversitemiz ev sahipliğinde yürütülecek olan “Job Creation Oriented Biotechnology” programı Türkiye’de biyoteknoloji alanında lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verecek ilk program olma özelliğine sahip olmasının yanı sıra, bu eğitim programı hızla gelişen biyoteknoloji sahasında Erciyes Üniversitesi’nin ve Türkiye’nin uluslararası platformlarda konumunu güçlendirecektir. Bu program ile ülkemizin biyoteknoloji alanında uluslararası yeterlilik ve geçerliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak temel hedefimizdir.”

       Avrupa’nın değişik üniversitelerinden çok sayıda öğrencinin de katılacağı bu uluslararası programın yapılandırılması, yürütülmesi ve Floransa Üniversitesi ile koordinasyonun sağlanması amacıyla Prof. Dr. Munis Dündar başkanlığında bir koordinasyon komitesi kurulduğu belirtildi.