HASTANE AFET PLANLAMASI EĞİTİMİ
      Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimlik Toplantı Salonunda 28-29-30 Eylül 2009 tarihlerinde “Hastane Afet Planlaması” ile ilgili eğitim toplantısı yapılmıştır. Eğitime; Hastaneler Yönetimi, Öğretim Üyeleri, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü katılımcıları ve afet planlamasında görev alacak olan hastane birim sorumluları katılmıştır.
      Erciyes Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Avşaroğulları, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğr. Gör. Uz. Dr. Aslıhan YÜRÜKTÜMEN, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hastane Müdür Yard. Dr. Ömer KARAAĞAÇ, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Emine BARIŞ ve Dr. Hasan ODABAŞI tarafından eğitimler verilmiştir.
      Eğitimlerde, Hastane Afet Planlaması, Risk Analizi, Beklenen Patolojiler, Hastane Tahliyesi, Lojistik Yönetimi, Tıbbi Kapasite ve Yetenek Artışı, Hastane Altyapısı ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması, Triaj, Hastane Olay Yönetim Sistemi, Görev Tanımları(Ana Görevler, Tıbbi Teknik Danışma Kurulu, Operasyon, Planlama, Lojistik, Finans) Kodlar ve Formlar, Medya ve Halkla İlişkiler, Kişisel koruyucu Ekipman ve Dekontaminasyon konularında eğitim verilmiştir. 2. Gün sonunda Kurgusal Tıbbi Acil Durum Yönetimi ile ilgili masabaşı pratiği, 3. Gün sonunda ise masabaşından hastane afet yönetimi tatbikatı yapılmış, grup sunumları dinlenmiştir.
Diğer Sayfa