PROF. DR. TERCAN, “EPİDURAL DOĞUM
ANALJEZİSİ” KONULU KONFERANS VERDİ

     Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elvan TERCAN, doğum ağrısından korkan eğitimli ve ekonomik durumu iyi olan kadınların sezaryeni tercih ettiğini belirtti. Kadınların bu korkusundan kurtulmalarını sağlamak için ağrısız doğumların yaygınlaştırılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. TERCAN, “Ağrısız normal doğum servislerinin oluşturulması ağrı korkusu ile sezaryen isteğini azaltabilir” dedi.

     Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elvan TERCAN, “Epidural Doğum Analjezisi” konulu konferans verdi.

     Tıp Fakültesinin 2011-2012 Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı çerçevesinde Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın konuşmacısı ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elvan TERCAN, epidural doğum analjezisinin faydalarına değindi.

     Sezaryenin normal doğumun alternatifi değil, yolunda gitmeyen doğuma müdahalenin, ameliyatın adı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. TERCAN, “Obstetrik endikasyon olmaksızın yapılan sezaryen anne ve bebek için gereksiz bir risktir. Sezaryenle doğum yapan annelerin sonraki doğumlarında da sezaryen yapılması tartışmalıdır. Sezaryen oranının yüksek olması ve giderek artması ileri toplumlarda önemli bir sağlık problemidir. Sezaryen oranının artmasında yasal, sosyal ve ekonomik etkilenmeler rol oynamaktadır. Elektif sezaryenin anne ve doğum hekimine getirdiği kolaylıklar ve doğum hekimine sağladığı ekonomik ve yasal getiriler sezaryen oranını artırmaktadır. Sezaryene bağlı maliyet ve maternal mortalite artışları nedeniyle normal doğum teşvik edilmektedir” dedi.

     Konferansında Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyesinin yüzde 15-18 sezaryenle doğum olduğunun altını çizen Prof. Dr. TERCAN, “Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Dairesi, ülkemizde sezaryen oranlarının yüzde 70’lere çıktığını, bunun ne tıbbi ne de insani anlamda kabul edilebilir olmadığını dile getirerek, sezaryen oranlarını da performans kriterlerinde bir klinik gösterge olarak aldıklarını, bunun kültürel bir süreç olduğunu ve bu yöndeki çalışmaların sonuç verdiğini açıklamaktadır. Ülkemizde doğum ağrısından korkan eğitimli ve ekonomik durumu iyi olan kadınlar sezaryeni tek çare olarak görmektedirler. Ağrısız normal doğum servislerinin oluşturulması ağrı korkusu ile sezaryen isteğini azaltabilir. Doğum analjezisi için hastadan ücret talep edilmesi halinde kadınlar sezaryeni tercih etmektedirler” diye konuştu.

     Enfeksiyon, kanama, transfüzyon ihtiyacı, tromboembolik riskler, barsak yaralanması, mesane yaralanması, hastanede daha uzun kalma, iyileşmenin daha geç olması, daha çok ağrı çekilmesi gibi riskleri olan sezaryene karşı ağrısız doğumun tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. TERCAN, “Ağrısız doğum, doğum sancılarının karında basınç, kasıklarda baskı şeklinde algılandığı, tamamen normal bir doğumdur. Ağrı yoktur. Analjezi uygulanan anne adayı doğuma kadar geçen sürede yürüyebilir, odasında dolaşabilir. Ağrısız doğum mutluluktur” şeklinde konuştu.
     İyi bir doğum analjezi servisinin, ancak bu konuda gönüllü anestezist, doğum doktoru, ebe ve hemşirelerle mümkün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Elvan TERCAN, “Doğum analjezi servisinin başarısı, komplikasyonları en aza indirmek için yüksek standartların sürdürülmesine bağlı. 24 saat sürekli hizmet veren bir servis, iyi yetişmiş bir ekip (uzman, asistan, ebe, hemşire) ile etkin olarak çalışabilir. Servisin maliyeti, hangi düzeyde ne kadar personel gerektiği, iş yükünün ne kadar olacağı önceden düşünülmeli. Etkin ve sürdürülebilir bir doğum analjezi servisinde en az 3000 doğum/yıl olmalı. Doğum servislerinde işin ne oranda mesai içinde olacağı önceden kestirilemez ve bu iş 24 saate yayılabilir. Doğum analjezi servisinde bir anestezi ünitesinin minimum temel ihtiyaç ekipmanı bulunmalıdır. Bu serviste anestezi uzmanının görevi sadece epidural kateter yerleştirmekten ibaret değildir. Kamuoyunu aydınlatmak, anne adaylarını bilgilendirmek, anestezi ve doğum doktoru ile ebe, hemşire ve teknisyenleri eğitmek ve yetiştirmek de görevlerindendir” şeklinde konuştu.