HASTANE KÖKENLİ ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA YOLLARI TARTIŞILDI

        Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi tarafından “Hastane Kökenli Pnömonilerden Korunmak Mümkün Müdür?” konulu toplantı düzenlendi.

        3 Şubat 2011 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şube Başkanı Prof. Dr. Ramazan DEMİR, yaptı. Prof. Dr. DEMİR, hastane kökenli pnömoninin hastaneye yatış sırasında ve öncesi olmadığı bilinen etkenlerle, yatıştan 48 saat ve sonrasında oluşan akciğer enfeksiyonu olarak tanımlandığını kaydetti. Prof. Dr. DEMİR, “Hastane kökenli pnömoniler sıklıkla bakteriyel kökenlidir ve hastane enfeksiyonları arasında ikinci en sık görülen enfeksiyondur” dedi.

        Prof. Dr. DEMİR’in açılış konuşmasının ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine ALP MEŞE, “Ventilatör İlişkili Pnömonilerden Korunma Mümkün Müdür?” konulu sunum yaptı.

        Ventilatör ilişkili akciğer enfeksiyonlarından korunmayı epidemiyoloji (görülme sıklığı), patogenez (kaynağı ve gelişimi) ve enfeksiyon kontrol önlemleri adı altında 3 başlıkta değerlendiren Doç. Dr. Emine ALP MEŞE, “Nozokomiyal pnömoni hastanelerde, özellikle yoğun bakım ünitelerinde, önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Enfeksiyon kontrolünde personel eğitimi, el hijyenine uyum, iyi hasta bakımı, akılcı antibiyotik kullanımı önemlidir” diye konuştu.

        Doç. Dr. MEŞE’nin konuşmasının ardından gerçekleşen soru cevap ve vaka sunumlarının ardından toplantı sona erdi.