ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AKREDİTE OLDU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. MUHAMMET GÜVEN:
“FAKÜLTEMİZDE MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİN KALİTESİNİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ”

      Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edildi. UTEAK Genel Kurulu’nun 04.06.2012 tarihli toplantısında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin verdiği eğitimin Ulusal Tıp Eğitimi Temel Standartları’nın hepsini karşıladığına karar verilerek, mezuniyet öncesi eğitimi 6 yıllığına akredite edildi. Böylece, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilen 13 tıp fakültesinden biri oldu.

      Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN, akreditasyon süreci hakkında bilgiler verirken, önümüzdeki dönemde, fakültelerindeki mezuniyet öncesi eğitiminin kalitesini daha da iyileştirmek için çabalarının artarak devam edeceğini kaydetti.

      Fakülte yönetimi olarak, mezuniyet öncesi tıp eğitimine katkıda bulunan tüm akademik ve idari personele; akreditasyon sürecinin çeşitli aşamalarında önemli çalışmalar yapan tüm iç ve dış paydaşlara ve ülkemizdeki tıp eğitimi standartlarını yükseltmek için gönüllü çalışan UTEAK mensuplarına teşekkür eden Dekan Prof. Dr. Muhammet GÜVEN, şunları ifade etti:

      “Türkiye’de tıp eğitiminin standartlarını belirlemek, Tıp Fakültelerinin bu standartlara uyumunu değerlendirmek ve tıp eğitimini sürekli iyileştirme konusunda fakülteleri teşvik etmek amacıyla, 2005 yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) kuruldu. UTEAK, 30 Kasım 2011 tarihinde, YÖK tarafından tıp eğitimini akredite edebilecek ulusal kuruluş olarak kabul edildi. UTEAK tarafından, 2009 yılında, Ulusal Tıp Eğitimi Standartları belirlendi. Bu standartlar dokuz başlık altında toplandı. Her başlığın altında ise farklı sayıda temel standartlar ve gelişim standartları yer almaktadır. Ulusal akreditasyon için izlenecek yöntemler belirlenerek, 2009 yılı Haziran ayında ilk başvurular alındı. 2009–2010 döneminde, toplam 17 Tıp Fakültesi akreditasyon başvurusunda bulundu. Bu dönemde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi de akreditasyon için başvurdu. UTEAK tarafından belirlenen esaslar gereğince, “fakültemizin çeşitli anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, çeşitli sınıfların öğrenci temsilcileri, fakültemizden daha önce mezun olup Kayseri’de görev yapmakta olan hekimlerden seçilen mezun temsilcileri ve Kayseri Tabip Odası, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi dış paydaşların temsilcilerinden” Fakülte Özdeğerlendirme Kurulu oluşturuldu. Bu kurul yaklaşık altı aylık bir çalışmayla, UTEAK tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda, fakültemizdeki eğitimin Ulusal Tıp Eğitimi Standartları’nı karşılama durumunu değerlendirerek, bir Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) hazırladı. Akreditasyon için başvuran tüm fakültelerin hazırladıkları özdeğerlendirme raporları UTEAK tarafından incelendi. Fakültemizle birlikte toplam dokuz fakültenin özdeğerlendirme raporu yeterli bulundu. Özdeğerlendirme raporu yeterli bulunan fakülteler, 2010 yılı Aralık ayında ziyaret programına alındı. Bu ziyaret programı çerçevesinde UTEAK tarafından görevlendirilen çeşitli üniversitelerde görevli dört öğretim üyesi beş gün süreyle fakültemizde incelemeler yaparak, ayrı bir rapor hazırladı. Bu raporlar da UTEAK Genel Kurulu’nda değerlendirildi ve fakültemize “akreditasyon adayı” statüsü verildi. Fakülte Özdeğerlendirme Kurulu tarafından, 2011 yılında yeni bir özdeğerlendirme raporu hazırlanarak, 2012 yılı Şubat ayı içerisinde UTEAK’a gönderildi. UTEAK tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi tarafından 27–30 Mayıs 2012 tarihleri arasında fakültemize ikinci ziyaret gerçekleştirildi ve ziyaretçi öğretim üyeleri tarafından yeni bir rapor hazırlandı. UTEAK Genel Kurulu’nun 04.06.2012 tarihli toplantısında ise fakültemizdeki eğitimin, Ulusal Tıp Eğitimi Temel Standartları’nın hepsini karşıladığına karar verilerek, mezuniyet öncesi eğitimimiz 6 yıllığına akredite edilmiş oldu. Böylece, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilen 13 fakülteden biri oldu.”

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI 6 YIL SONRA TEKRARLANACAK

       Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. GÜVEN, akreditasyon çalışmalarının ara değerlendirmeden sonra tekrarlanacağını da kaydederken, “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun (UTEAK) akreditasyon ilkelerine göre üç yıl sonra bir ara değerlendirme yapılacak, altı yıl sonra ise akreditasyon çalışmaları tekrarlanacaktır. Önümüzdeki dönemde, fakültemizdeki mezuniyet öncesi tıp eğitiminin kalitesini daha da iyileştirmek için çabalarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.