29-30 KASIM 2008 TARİHLERİNDE “II. ULUSAL ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BAŞMÜDÜRLERİ TOPLANTISI”
KAYSERİ’DE YAPILDI
     Bu yıl ikincisi düzenlenen “II. Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri Toplantısı” 29–30 Kasım tarihlerinde Kayseri’de yapıldı. Erciyes Üniversitesi Hastanelerinin ev sahipliğini yaptığı toplantıda üniversite hastanelerinin mali, idari ve personel sorunları görüşüldü.
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başmüdürlüğü’nün organize ettiği II. Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri Toplantısı’na Türkiye’de bulunan Üniversite hastanesinin Başmüdür, Müdür ve İşletme Müdürleri katıldı. Toplantı 29–30 Kasım 2008 tarihlerinde Erciyes Dağında bulunan Erciyes Üniversitesi Yüksek İrtifa Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yapıldı. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başmüdürü Özcan ÖZYURT, bu yıl ikincisi düzenlenen ve üniversite hastanelerinde yaşanan sorunları içeren ulusal toplantıya ev sahipliği yapmanın onur verici olduğunu belirtti. İki gün süresince, üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu idari, mali sorunlar ile personel sıkıntısı ve çözüm önerileri tartışıldı. Sorunlar ve çözüm önerileri; toplantı sonuç bildirgesi ile yazılı hale getirilerek Yüksek Öğretim Kurulu nezdinde de girişim yapılması amacıyla Üniversite Rektörlüklerine sunulması planlandı. Sorunlara getirilecek çözüm önerilerinin birinci derece muhatabı olan Başmüdürler tarafından konuşulması ve tartışılmasının son derece önemli olduğunu belirten Özcan ÖZYURT konuklarını en iyi şekilde ağırlamıştır. Gelecek yıl III. düzenlenecek olan toplantının Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yapılmasına karar verilerek toplantıya son verilmiştir.