HASTANEMİZ VI. ULUSLARARASI HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI KONGRESİNE SÖZEL BİLDİRİ İLE KATILDI

Hastanemiz VI. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresine sözel bildiri ile katıldı. 30 Ekim – 02 Kasım 2014 tarihleri arasında “Hasta ve Çalışan Hakları Uygulamalarından Kazanılan Deneyimler ve Hak İhlallerinden Korunma Yolları" ana temasıyla düzenlenen VI. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi Antalya’da gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri de kongreye sözel bildiri ile katıldı. “İşlevsel Düzenlemelerin Engelli Hasta Memnuniyetine Olan Yansıması” başlıklı bildiri Halkla İlişkiler Sorumlusu Uzm. İbrahim BARIN tarafından sunuldu. Çalışma; Halkla İlişkiler Sorumlusu Uzm. İbrahim BARIN, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Kudret DOĞRU, Dermatoloji A.D. Öğretim Üyesi ve Hastaneler Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Murat BORLU, Hastaneler Başmüdürü Özcan ÖZYURT ve Hastane Müdür Yardımcısı Uzm. Murat YENİSU tarafından hazırlandı.

Son yıllarda hasta hakları olarak başlayan tartışmalar, çabalar ve mevzuattaki değişimler, sonraki yıllarda zincirin diğer halkasının ihmal edildiği, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin artışı ile dengenin bozulduğu, dolayısıyla sağlık çalışanlarının haklarını korumaya yönelik çabalar ve faaliyetlerin de gündeme geldiği durumlar ele alındı.

Bu doğrultuda kongrede;
• Hasta ve çalışan hakları uygulamalarından kazanılan deneyimler,
• Uluslararası perspektiften hasta hakları,
• Medyanın sağlıktaki rolü ve sorumluluğu,
• Sağlık çalışanları, hakları ve mobbing,
• Sağlık çalışanları ve şiddet / sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tabip odası yaklaşım, başlıklarında konferanslar,
• Sağlık çalışanı hakları
• Tıp etiği, biyomedikal etik, genetik ve reproduktif teknoloji uygulamalarının hukuksal boyutu
• Sağlık kurumlarında personel güvenliği, çalışan güvenliği
• Toplum algılamasında hasta hakları ve sağlık çalışanına şiddet
• Yaşlı ve engelli hakları, hak ihlalleri ve hakların kullanılması
• Hasta hakları yönetmeliği, uygulama da yenilikler,
• Klinik araştırmalarda gönüllü hakları ve elektronik ortamda saklanan kayıtların mahremiyeti,
• Hasta hakları biriminden hasta iletişim birimlerine neler değişti?
• Sağlıkta karar verme sürecinde hastanın rolü, hasta odaklı bakım,
• Hasta haklarını iyileştirmek için gelecek yıllarda hareket planı hazırlama,
başlıklarında paneller düzenlenmiştir.

Sözlü ve poster sunumlarının yanı sıra, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hasta Hakları ve Tıbbi Hizmet sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından Levent ŞÜMÜR’de T.C. Sağlık Bakanlığı Uygulamaları ve Hasta Hakları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında konuşma yaptı. Konuşmasında hasta hakları yönergesinin gelecek haftalarda tamamen kaldırılarak yerine yeni hasta hakları genelgesinin yayınlanacağını belirtti.

Sunum İçin Tıklayınız...