“ÇOCUKLUK ÇAĞI BEYİN HASTALIKLARINA GENEL BAKIŞ” KONULU     KONFERANS VERİLDİ
        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet sonrası eğitim programı çerçevesinde Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdulhakim COŞKUN, “Pediatrik Nöroradyoloji’de Çocukluk Çağı Beyin Hastalıklarına Genel Bakış” konulu konferans verdi.
        7 Mayıs 2010 Cuma günü Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta Prof. Dr. COŞKUN, nöroradyoloji ile pediatrik nöroradyolojinin aynı olmadığını, çocuklarda hastalık panoramasının farklılık gösterdiğini kaydetti. Prof. Dr. COŞKUN, “Perinatal serebral hastalıklar bu yaşa özeldir. Değerlendirme yapan kişi çocukların karekteristik özelliklerini iyi bilmelidir” dedi.
        MRG’nin avantajları ve dezavantajlarını da anlatan Prof. Dr. COŞKUN, “MRG’nin avantajları; iyonizan radyasyon içermez. Bilinen biyolojik yan etkisi yoktur. Mükemmel yumuşak doku kontrastı ve multiplanar görüntüler mevcuttur. Non-invaziv anjiografi imkânı içerir. Perfüzyon, difüzyon ve fonksiyonel MRG ile fizyolojik bilgi verir. MR spektroskopi ile biyokimyasal bilgi sağlar. Dezavantajları ise; radyoloji departmanına transferi gerekebilir. Metalik implantlar kuvvetli manyetik alana neden olur. Küçük ve kapalı alan çocuklarda korkuya neden olabilir. Sedasyon veya anestezi gerekebilir. Özel MR uyumlu anestetik ve monitorizasyon ekipmanı gerekebilir. Tetkik esnasında yüksek gürültü düzeyi mevcuttur” dedi.
        Pediatrik Nöroradyolojide konjenital malformasyonlar, metabolik beyin hastalıkları, beyin hasarları, konjenital enfeksiyonlar, tümörler, fakomatozlar hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. COŞKUN, çocukluk çağı beyin hastalıklarında cerrahların, genelde teşhis, preop değerlendirme, tedaviye cevap, nörovigasyon, fonksiyonel haritalama ve görüntülüme ile radyoterapi ve kemoterapiye karar istediğini sözlerine ekledi.