CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARINDA ETİK İLKELER

12 Aralık 2007 tarihinde, Gevher Nesibe Hastanesi toplantı salonunda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih BASKAN, “Cerrahi Hemşireliği Uygulamalarında Etik İlkeler” başlıklı bir seminer vermiştir. Prof. Dr. Semih BASKAN’a, konuşmasına başlamadan önce Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL tarafından Erciyes Üniversitesi Tabağı takdim edilmiştir. Hastanemizde görev yapmakta olan hemşireler için hizmet içi eğitim programı dahilinde düzenlenen bu seminere hastane yöneticileri ve konuya ilgi duyan öğretim üyeleri katılmışlardır.
Prof. Dr. Semih BASKAN konuşmasını “Cerrahide, hastanın iyiliği ve iradesi en üstündür.” cümlesi ile sonlandırarak, dinleyicilerden gelen soruları cevaplamıştır.
Üniversitemizde 1989-1991 yılları arasında Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Semih BASKAN, Kayseri’de olmaktan ve hizmet içi eğitim programlarına davet edilmekten mutluluk duyduğunu ve bundan sonraki programlarda da davet edildiğinde seve seve yer alacağını belirtmiştir.
Ayrıca Prof. Dr. Semih BASKAN, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Adli Tıp Anabilim Dalı ve Kayseri Cerrahi Derneği’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu “Cerrahide Medikolegal Sorunlar” başlıklı konferansa da konuşmacı olarak katılmıştır. Konferans, Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ve Kayseri’de çalışmakta olan cerrahlar tarafından ilgiyle takip edilmiştir.