ÇOCUKLARDA HİPERTANSİYONA DİKKAT!
TANSİYON YÜKSEKLİĞİ ÇOCUK YAŞTA DA TEHLİKELİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali BAYKAN, çocukluk çağında tansiyon yüksekliğinin tedavi edilmemesi durumunda ölümcül sonuçlar doğurabildiğini kaydetti.

Yaptığı açıklamada, çocukluk çağında tansiyon yüksekliğinin görülme sıklığı nadir ve sebeplerinin ise yetişkinlerden çok farklı olduğunu belirten Doç. Dr. Ali BAYKAN, “Çocuklarda tansiyon yüksekliği, çoğunlukla böbrek ve damar hastalıklarından, endokrin sebeplerden kaynaklanmaktadır. Son yıllarda artan şişmanlık ile şişmanlığa bağlı tansiyon yüksekliği de görülmektedir. Çocuklarda tanısı ve tedavisi yetişkinden farklı olan bu hastalığın sebebinin araştırılması önemlidir. Çocukluk çağı tansiyon yüksekliğinin erken teşhisi ve tedavisi için; çocuk hastaların tansiyonlarının aile hekimlerince en az bir kez ölçülmüş olması gerekir. Yüksek tansiyonu olan çocuklarda nedenin araştırılması ve nedene yönelik tedavi yapılmalıdır. Erişkin hastalardaki gibi ilaç tedavisine hızla geçmek yerine, tansiyonun nedeninin aydınlatılması ve gerekiyorsa anjiyografiyle, ameliyatla veya ilaçla tedavi düşünülmelidir” dedi.

Çocuklarda kalp kaynaklı tansiyon yüksekliği hastalığının belirtileri hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. BAYKAN, “Hastalığın belirtileri bebeklikte muayenede üfürüm duyulması ve bacaklardaki nabızın alınamaması şeklinde kendini gösterir. Bebekte yorulma, kilo alamama dikkat çekebilir. Büyük çocuklarda erken yorulma, baş dönmesi, burun kanaması, bayılma, göğüs ağrısı, gibi şikâyetler yapan aort koarktasyonu kolaylıkla tansiyon ölçümü ile tanınabilecek bir hastalık olup erken tedavisi hayat kurtarıcıdır. Kalp-damar ilişkili hipertansiyon nedeni olan aort koarktasyonu, doğuştan aort damarında darlık hastalığı olup, çocuklarda önemli tansiyon yüksekliği sebebidir. Aort damar darlığı olan çocukların ilaçla değil, anjioplasti ile veya ameliyatla tedavisinin yapılması gerektiği, geç kalındığında beyin kanaması ve ölüm gibi ağır sonuçlarla karşılaşıldığının bilinmesi gerekir. Bu vesileyle çocuklarda da hipertansiyon hastalığının olabileceğini, çocukların tansiyonlarının ölçülmesi gerektiğini, tansiyonu yüksek olan hastalarda nedenin araştırılmasını ve erken tedaviyi öneriyoruz” diye konuştu.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR
Çocuklarda tansiyon yüksekliğinin erken tanıda tedavi edilebilir olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. BAYKAN, “Özellikle Nisan- Haziran döneminde çocuklarda artan sınav stresi ile birlikte şişmanlığın etkileri, ayrıca doğuştan gelen kalp hastalıkları nedeniyle hipertansif beyin kanaması ve koma halini çocuklarda sık gördük. Bu şekilde kliniğimize getirilen 3 hastanın biri kaybedildi, birisi felçli olarak izlenmekte, son gelen hastamız ise erken yapılan başarılı müdahale ile hızla iyileşmektedir” şeklinde konuştu.
YÜKSEK TANSİYONDAN KOMAYA GİREN KÜÇÜK HANİFE,
ERÜ HASTANELERİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali BAYKAN, yüksek tansiyon nedeniyle komaya giren daha sonra Aksaray’da kaldırıldığı hastaneden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Servisine sevk edilen 8 yaşındaki Hanife Nur Eren’i, anjiyo ünitesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla sağlığına kavuşturduklarını söyledi.
Doç. Dr. BAYKAN, “Aksaray’dan koma halinde hastanemize getirilen Hanife Nur Eren isimli 8 yaşındaki kız hastanın, bu yaşına gelene kadar ara ara burun kanaması olduğu, başka herhangi bir şikâyeti olmadığı ve hastalandığı gün arkadaşlarıyla parkta oynarken düşüp kaldığı öğrenildi. Hastanemizde yapılan detaylı inceleme ile kısa sürede aort damar darlığı ve buna bağlı tansiyon yüksekliği nedeniyle koma halinde olduğu belirlenen çocuk hastaya, birkaç saat içerisinde yapılan müdahaleyle anjiografik olarak aort damar darlığına stent yerleştirilerek tedavi edildi. Bir gün içerisinde bilinci açılıp kendine gelen hastamız, serviste takip edilmektedir” dedi.