TIBBİ RAHATSIZLIKLAR, ÇOCUKLARDA PSİKİYATRİK HASTALIK RİSKİNİ ARTIYOR

        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Yard. Doç. Dr. Didem Behice ÖZTOP, yapılan araştırma ve gözlemlere göre, tıbbi rahatsızlığı bulunan çocukların, psikiyatrik ve psikososyal güçlüklerle karşılaşma riskinin normal yaşıtlarına göre daha fazla olduğu olduğunu kaydetti. Yard. Doç. Dr. ÖZTOP, “Tıbbi hastalığı olan çocukların yüzde 20-30’unda, dış görünüşü etkileyen veya nörolojik bir durum söz konusu olduğunda yarısında psikiyatrik rahatsızlık görülmekte” dedi.

        28 Mayıs 2010 Cuma günü Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda Başhemşirelik tarafından hastanede çalışan hemşirelere yönelik düzenlenen toplantıda, Yard. Doç. Dr. Didem Behice ÖZTOP, “Kronik Hastalığı Olan Çocuğa Psikiyatrik Yaklaşım” konusunda bilgiler verdi.

        Çocukların yaşamlarının bir döneminde hastalanma olasılığının yüzde 30, belirli bir sisteme ait hastalık görülme olasılığının yüzde 15, kronik bir hastalık görülme olasılığının ise yüzde 2 olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. ÖZTOP, çocuklarda normalden sapma veya bozukluk gösteren, kalıcı yetersizlik bırakabilen, geriye dönüşü olmayan, hastanın rehabilitasyonu için özel eğitim gerektirebilen, uzun süre bakım, gözetim ve denetim gerektireceği beklenen durumların kronik hastalık olduğunu kaydetti.

        Yrd. Doç. Dr. ÖZTOP, “Yapılan araştırmalar ve gözlemlerde tıbbi rahatsızlığı olan çocukların psikiyatrik ve psikososyal güçlüklerle karşılaşma riski normal yaşıtlarına oranla daha fazla. Tıbbi bir hastalığı olan çocukların yüzde 20-30’unda, dış görünüşü etkileyen veya nörolojik bir durum söz konusu olduğunda yarısında psikiyatrik rahatsızlık görülmekte” dedi.

        Çocuklarda görülen uyum bozukluğu, depresyon, anksiyete bozuklukları, akut stres reaksiyonu, travma sonrası stres bozukluğu ve organik mental bozukluklar gibi psikiyatrik hastalıklara değinen Yrd. Doç. Dr. ÖZTOP, bu hastalıkların 0 yaşından ergenlik çağına kadar aşamaları, belirtileri, gözlemler ve doğurduğu sonuçlar hakkında bilgiler verdi.

        Ergenlik, Ergen ve Hastalık konularına da değinen Yard. Doç. Dr. ÖZTOP, “Bu tip hastalarda optimistik yaklaşım, hastalık konusunda değerlendirme ve tedavi hakkında katılımı olan herkesi bilgilendirme, hastalıkla ilgili duyguların dile getirilmesine olanak sağlama, oyun veya resim gibi yansıtmalı teknikler şeklindeki ruhsal ve davranışsal yardımlarla kaygılar azaltılabilir. Bunun yanında hastaya, sevdikleri ve yakınlarının ziyareti, refakati, günlük düzen ve rutinlerin olabildiğince korunması ve sürdürülmesi ile yatıştan önce eğitim verilmesi de ruhsal ve davranışsal yardımdır” diye konuştu.