KIZAMIK AŞI GÜNLERİ

  25 Nisan – 20 Mayıs 2005 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi; Sosyal Pediatri Polikliniği, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Mediko- Sosyal Merkezinde saat 8:30–16: 30 arası kızamık aşısı  uygulanacaktır.Sağlık Bakanlığı; Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; 

Tüm dünyada kızamık hastalığının yok edilmesi kararının alındığı belirtilerek, bu kapsamda Türkiye’de 9 ay–14 yaş grubu arası tüm bebek ve çocukların kızamık aşısı ile aşılanacağı bildirildi.  

Açıklamada,‘kızamık hastalığından arındırılmış bir Türkiye’ hedefine, ilgili tüm kesimlerin etkin, kararlı ve kapsamlı desteğiyle ulaşılacağı vurgulanarak;“haydi hep birlikte  kızamık hastalığını yok edelim” denildi.

Aşılama hizmetlerinin, özellikle bebek ve çocuklara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde özel bir öneme sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, ‘aşılama hizmetleri’ sayesinde aşı ile korunabilir hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellendiği ve bazı hastalıkların dünyadan yok edildiği kaydedildi.

Açıklamada; kızamık hastalığının Türkiye’de yaygın olarak görülen ve her 3-4 yılda bir büyük salgınlara neden olan önemli bir hastalık olduğuna dikkat çekilerek; Sağlık Bakanlığı’na her yıl 8-30 bin arası kızamık vakasının bildirildiği ifade edildi. Kaynak: www.saglik.gov.tr