KONFERANS: HASTA HİZMETLERİNDE KALİTE KAVRAMI


Hastanemizde yürütülen hizmet-içi eğitim faaliyetleri içerisinde yer alan sorumlu hemşireler aylık eğitim programı 16.2.2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Başhekimlik toplantı salonunda yapılan ve 2 saat süren toplantıda Prof. Dr. Erdal Akalın “Hasta Hizmetlerinde Kalite Kavramı” konulu konferans vermiştir. Eğitim toplantısına hastanemiz yöneticileri, hastanemizde görev yapmakta olan servis sorumlu hemşirelerinin tamamı, Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Üye ve Görevlileri ile diğer çalışanlar katılmışlardır. 


Prof. Dr. Erdal Akalın, sağlık hizmetlerinde kalitenin yakalanmasının ilk şartının insanları sağlıklı kalmak için gayret göstermek olduğunu bildirdi. Sağlık hizmetinden ilk etkilenen faktörün hasta ve toplum olduğunu vurgulayan akalın, hasta ve topluma en kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için güvenli, etkili, hasta odaklı, zamanlı, verimli ve eşit hizmet ilkelerinin benimsenmesi, sistem, organizasyon ve çevre etkenlerinin en iyi şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.


 

Konuşma Slaytları  » Hasta Hizmetlerinde Kalite
                            » Sağlık Hizmetlerinde Kalite