T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ

ÖZEL SERVİS İŞLETME ÇALIŞMA ESASLARI

 

KLİNİĞİN ÇALIŞMA DÜZENİ:

Klinik 3 süit 16 özel odadan oluşmaktadır. Bu odalar, bütün Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri anabilim dalları tarafından kullanılabilecektir.

 

KLİNİĞE HASTA YATIRMA ŞARTLARI:

Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri kliniklerinden birine yatışına karar verilen hasta isterse, teşhis ve tedaviyi yürütecek olan öğretim üyesinin onayı ile bu kliniğin aşağıda belirlenen  şartlarını yerine getirmek kaydıyla yatırılabilir.

Yatırılan hastaların teşhis ve tedavisi yatış onayı veren öğretim üyesi tarafından bizzat yürütülecektir.

KLİNİGE HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ:

Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Kliniklerinden birine yatışına karar verilen hasta hastane hizmetlerini bu klinikten almak istemesi halinde aşağıda işlemleri yaptırmak zorundadır.

 

Kliniğe Yatış Ücreti: Resmi sevkli veya özel hastaların kliniğe yatış işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen oda ücretleri (yemek dahil) Süitli oda için, 1.000 YTL, özel oda için 600 YTL avans yatıracaktır. Bu avans, çıkış işlemleri esnasında hesaplanan oda ücretlerine mahsup edilecektir.

 

Öğretim Üyesi Muayene Ücreti: Öğretim üyeleri muayene ücreti olarak uygulanmakta olan 73 YTL muayene ücreti özel serviste kalınan gün sayısına çarpılarak belirlenecektir. Ancak, gece yada hafta sonu yapılan ilave olarak istenecek her muayene için ayrıca bir muayene ücreti tahakkuk ettirilecektir. Bu ücretler hasta çıkış işlemleri esnasında  öğretim üyesi adına tahsil edilir.


ODA ÜCRETLERİ*

 

Süitli Oda Ücreti (Günlük)                : 180 YTL

Süitli Oda Ücreti (Günlük) Refakatli  : 225 YTL

Özel Oda Ücreti(Günlük)                 : 100 YTL

Özel Oda Ücreti(Günlük) Refakatli    : 125 YTL

 

* Sosyal güvencesi olan hastaların oda ücretleri hesaplanırken, kurumlarınca ödenen kısmı bu ücretlerden mahsup edilecektir.

 

ÖZEL SERVİS FİYAT LİSTESİ

 

Süitli Oda Ücreti (Günlük)                    : 180 YTL

Süitli Oda Ücreti (Günlük) Refakatli       : 225 YTL           

Özel Oda Ücreti(Günlük)                      : 100 YTL

Özel Oda Ücreti(Günlük) Refakatli         : 125 YTL 

Öğretim Üyesi Muayene ücreti              : 73 YTL

(Öğretim Üyesi Muayene ücretlerinde indirim uygulanamaz.)

1.Rektör, Rektör Yardımcıları  ve Üniversite Genel Sekreteri  ve  1.derece yakınlarına   
   Resmi Fiyat Listesi

2.Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve 1.derece yakınlarına                               
   Resmi Fiyat Listesi 

3.Tıp Fakültesi Hastaneleri Üst Yönetimi ve 1.derece yakınlarına                   
   Resmi Fiyat Listesi

4.Tıp Fakültesi öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanlarına             
   Resmi Fiyat Listesi

5.Tıp Fakültesi öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanlarının            
   1.derece yakınlarına Özel Servis Oda Fiyatından  % 50 İndirim

6.Üniversite çalışanlarına Özel Servis Oda Fiyatından   % 50 İndirim

7.Üniversite çalışanların 
1.derece yakınlarına Özel Servis Oda Fiyatından      
% 25 İndirim

 

uygulanır