DÜNYA AIDS GÜNÜ

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Tabipler Odası tarafından Dünya AIDS Günü dolayısıyla Gevher Nesibe Hastanesinde basın toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof.Dr.Selim KURTOĞLU ve İl Sağlık Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı Dr.Kubilay UĞUR’un AIDS ile ilgili açıklamalarının ardından Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr.Üyesi Doç.Dr.Orhan YILDIZ basın mensuplarına detaylı bilgilendirmede bulunmuşlardır.
Ayrıca hastanemiz ana girişi Halkla İlişkiler Ünitesi yanında Kayseri Kızılay Şubesi bilgilendirme masası oluşturarak halka broşür ve el ilanları dağıtmışlardır. Bununla birlikte personel yemekhanesinde de oluşturulan bilgilendirme masası ile de personelin AIDS hakkında bilgi alması sağlanmıştır.
Doç.Dr.Orhan YILDIZ ‘ın AIDS ile ilgili sunum metni için tıklayınız.

DÜNYA AIDS GÜNÜ
1 ARALIK 2006
ORTAK BASIN DUYURUSU
Dünya Sağlık Örgütünce 1 Aralık tarihi  dünya AIDS günü olarak ilan edilmiştir. Her yıl Aralık ayının ilk günü dünyada HIV enfeksiyonu konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilir, ileriye yönelik alınması gereken önlemler tartışılır ve planlaması yapılır. Dünya AIDS gününün en önemli  fonksiyonlarından biri de bu konuda toplumu bilinçlendirmektir. Bu enfeksiyonun önemi, hastalığın seyri ve bulaş yolları hakkında bilgi vererek toplumların bu hastalıktan korunmasına katkı sağlamaktır. Bu işlevi yerine getirirken bütün sivil toplum örgütlerine, özellikle basın kuruluşlarına, siz değerli basın mensuplarına önemli görevler düşmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü, dünyada HIV enfeksiyonu ile yaşayan insan sayısını  Aralık 2005 tarihi itibarı ile  43.3 milyon ( 38 milyonu erişkin, 17.5 milyonu kadın ve 2.3 milyonu 15 yaşın altında) olarak açıklamıştır. Toplam 4.9 milyon insan bu enfeksiyonu 2005 yılında almıştır. Yeni enfekte olan 4.9 milyon insanın 700.000’i çocukluk yaş grubunda yer almaktadır.  Yine 2005 yılı içinde toplam 3.1 milyon insan (2.6 milyonu erişkin, 570.000’ni çocuk)  AIDS hastalığından hayatlarını kaybetmişlerdir.
2005 yılı içinde bir günde 14 000 yeni HIV enfeksiyonu görülmüş, bunların % 95’i ekonomik düzeyi düşük veya orta olan ülkelerde yaşamaktadır. Bu vakaların 2000’ni çocuk ve 14000’ni de yaşları 15-49 arasında olan insanlar oluşturmaktadır.
Dünya  HIV enfeksiyonu açısından 1981 yılından başlayan  bir pandemi yaşamaktadır.  Bugüne kadar HIV enfeksiyonu olgusu bildirilmeyen ülke yoktur.  Bu nedenle HIV enfeksiyonu dünyada bölgesel bir sorun olmayıp küresel bir sorundur. Gelişmiş ülkelerde enfeksiyon kontrolü ile ilgili yapılan sıkı çalışmalar sonucu HIV enfeksiyonundaki artış durdurulmuş ve hasta sayılarında azalma yönünde gelişmeler gözlendiği  belirtilmektedir.
Dünyada HIV enfeksiyonu ile yaşayan toplam 43.3 milyon olgunun 25.8 milyonu sahra altı Afrika’da yaşamaktadır. HIV enfeksiyonlarından  ölümlerin çoğunluğu da buradaki ülkelerde görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün  yerel yönetimlerle iş birliği içinde Afrika’da yaptığı çalışmaların sonuçları artık yavaş yavaş alınmaya  başlamıştır. Kenya, Zimbabwe ve bazı Afrika ülkelerinde enfeksiyon oranlarında azalma gözlenmektedir. Bu ülkelerde HIV enfeksiyonunun azalmasında  en önemli rolü halkın bilgilendirilmesi,  cinsel ilişkilerde kondom kullanılması, ilk cinsel deneyim yaşının daha ileriye çekilmesi, cinsel partnerlerin sayısının azaltılmasının oynadığı belirtilmektedir.
Ülkemizde ilk HIV enfeksiyonu  1985 yılında bildirildi. Bu tarihten itibaren gittikçe artan sayılarda HIV enfeksiyonu görülmektedir. Bir Ocak  2005 tarihi itibari ile toplam vaka sayısı 1922 olarak bildirilmiştir. Bu vakaların bulaş yollarına bakıldığında büyük oranda heteroseksüel cinsel ilişki (erkek-kadın) ve damar içi ilaç kullanılması dikkatimizi çekmektedir. Diğer yollarla bulaşın daha az oranda olduğunu görmekteyiz.
Ülkemizde HIV enfeksiyonu oranı yüksek değildir fakat yıllara göre artış devam etmektedir. Bu aşamada toplumun bu enfeksiyonun nasıl bulaştığı  ve korunma önlemleri konusunda bilinçlendirilmesi, toplumun daha duyarlı hale getirilmesi, risk gruplarının eğitilmesi, hastaların erken belirlenmesi, tedavisi için yeterli sağlık güvencelerine kavuşturulması, hastaların tedavilerinin yakından takip edilmesi HIV enfeksiyonunu ülkemizde azaltacağı kanısındayız.
Kayseri’de ilk AIDS vakası 1992 yılında görüldü. O günden beri Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde 41 hasta takip edildi. 1990’lı yıllarda takip ettiğimiz hastaların yurt dışında bulunma hikayeleri vardı, yani başka bir deyişle bu hastalar yurt dışında HIV enfeksiyonu almış olan hastalardı. Ancak 2000’li yıllarda tanı koyduğumuz ve takip ettiğimiz yeni hastaların yurt dışında bulunma hikayeleri yoktur. Yani bunlar yerli vakalardır. Kayseri’de yerli vakaların görülmeye başlanması,  HIV enfeksiyonunun artık yöremiz için önemli bir sorun haline geldiğini göstermektedir.
HIV enfeksiyonu özellikle cinsel ilişki (her türlü cinsel ilişki) ile bulaşır.  Bunun dışında, steril olmayan enjektör kullanımı,  enjektörlerin ortak kullanılması, diş hekimi olmayan teknisyenler tarafından uygun olmayan koşullarda yapılan diş müdahaleleri, steril olmayan koşullarda yapılan her türlü dövme, uygun olmayan koşullarda yapılan kulak  memesi delme işlemi sırasında bulaşabilir. Ülkemizde toplu sünnet merasimleri geleneksel olarak yapılmaktadır. Sünnet işlemi, cerrahi bir işlemdir ve ameliyathane koşullarında yapılmalıdır. Hepatit  virüsleri ve HIV virüsünün bulaşabileceğini unutmamak gerekir. Hastaların ve sağlıklı bireylerin  hijyen için kullanılan diş fırçası, ustura, jilet gibi malzemeleri kişiye özel olmalıdır ve ortak kullanılmamalıdır. Özellikle berberler müşterilerinin tıraş aletlerini tek defalık kullanmaları veya dezenfekte ederek diğer kişilere kullanmaları konusunda dikkatli  olmalıdırlar.

 

Doç.Dr. Orhan Yıldız
Erciyes Ü. Tıp Fak.  Kl. Mik. ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. Selim Kurdoğlu
Kayseri Tabip Odası Başkanı 

Dr. Ömer Faruk Özyurt
Kayseri İl Sağlık   Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı

Prof.Dr.Mehmet Doğanay
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi