DÜNYA ALLERJİ GÜNÜ


      Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya TAHAN, allerjik hastalıkların dünya nüfusunun yüzde 20-35’ini etkilediğini ve bu oranın hızla arttığını kaydetti.

      9 Aralık Dünya Allerji Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada Doç. Dr. TAHAN, alerjinin vücudun tek bir organını tutan hafif seyirli bir hastalık olabileceği gibi, birden çok organı ve sistemi etkileyen ve yaşamı tehdit edecek boyutta ağır tablo ile seyredebileceğini belirtti.

      Doç. Dr. TAHAN, “Allerjik hastalıklar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20-35’ini etkilemektedir ve bu oran giderek artmaktadır. Allerjik hastalıklar, astım, allerjik rinit, atopik dermatit (allerjik egzema), ürtiker (kurdeşen), ilaç, besin ve arı/böcek allerjileri olarak sıralanabilir. Allerji vücudun tek bir organını tutan hafif seyirli bir hastalık olabileceği gibi, birden çok organı ve sistemi etkileyen ve yaşamı tehdit edecek boyutta ağır tablo ile seyredebilir. Bu durum anafilâksi olarak adlandırılır. Allerji gelişimini kişinin aileden gelen yatkınlığı ile birlikte çevresi belirlemektedir. Birçok farklı madde allerjik hastalıklara neden olabilir. Bunlar arasında solunum yolu ile alınan polenler (çayır, ot ve ağaçların çiçek tozları), akarlar (ev tozları), küf mantarları ve hayvan tüylerinin yanı sıra ağız yolu ile alınan besinler ve ilaçlar yer alır. İlaçlar sadece ağız yolu ile değil enjeksiyon yolu ile de alınabilir. Allerji nedeni olan bir başka etken de böcek sokmalarıdır ki; en sık görüleni arı sokması sonucunda ortaya çıkan reaksiyonlardır. Allerjik hastalıklar ve neden olan ajanlar farklı testler ile tanınabilir. Tanının ve allerjiye neden olan ajanın belirlenmesi tedavide ilk basamağı oluşturmaktadır. Bu nedenle, allerjik hastalık düşünülen kişilerin sadece yakınmalarını giderecek geçici tedaviler ile izlenmemesi ve uygun bir alerji merkezinde değerlendirilmesi önemlidir. Tanı ve tedavisi mümkün olan bu hastalıklardan toplumun etkilenmemesi ve yaşam kalitesinin bozulmaması standart bir tedaviyi gerektirir” dedi.

              ALLERJİK HASTALIKLARIN ÖNDE GELENİ BRONŞİYAL ASTIM

      Türkiye’de allerjik hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda toplumun, hekimlerin ve diğer sağlık personelinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. TAHAN, “Allerjik hastalıklardan önde gelen bir tanesi bronşiyal astımdır. Yineleyen öksürük, hırıltı ve nefes darlığı yakınmaları olan ve astım düşünülen çocuk ya da erişkin hastalara erken dönemde tedavi başlanması hastalık seyrini önemli ölçüde değiştirebilir. Benzer şekilde burun tıkanıklığı, sık hapşırma, burun akıntısı, gözlerde kaşıntı ve kızarıklık bulguları ile ortaya çıkan alerjik nezle (rinokonjonktivit), hastanın günlük yaşamı ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Kaşıntı, kızarıklık, kuruluk gibi deri bulguları ile seyreden ürtiker ve alerjik egzema da alerjik nezle gibi hastanın yaşam kalitesini bozar. İlaç ve besin alerjileri çok farklı belirtiler ile ortaya çıkabilir ve bunlar bazen basit döküntüler, bazen de yaşamı tehdit eden durumlar olabilir” diye konuştu.

                             ERKEN TANI VE DOĞRU TEŞHİS ÖNEMLİ

      Doç. Dr. Fulya TAHAN, allerjik hastalıkların tedavisinde erken tanının önem arz ettiğini ifade etti. Doç. Dr. TAHAN, “Farklı yakınmalar ve nedenlerle oluşan allerjik hastalıklar tedavi edilebilir. Ancak uygun tedavi öncelikle doğru tanı konulmasını ve allerjiye neden olan maddenin saptanmasını gerektirir. Bu konuda profesyonel sağlık hizmeti allerji uzmanları tarafından verilmelidir Allerjik hastalıkların tedavi edilebileceği unutulmamalıdır. Geciken tanı yaşam kalitesi bozukluğu ve allerjinin organlarda neden olacağı kalıcı hasarlanma anlamına gelir. Bu nedenle erken tanı ve doğru tedavi önem taşır. Dünya Allerji Organizasyonu (WAO) her yıl 9 Aralık tarihinin ‘Dünya Allerji Günü’ olarak kutlanması ve aktivite günü olmasını önermiştir. Çünkü tanı ve tedavisi mümkün bu hastalık grubu toplum ve yeterince eğitilmemiş sağlık çalışanlarınca tanınmamakta ve sonuçta tedaviden yoksun geniş bir hasta kesimi oluşa gelmektedir” şeklinde konuştu.