DÜNYA DİYABET GÜNÜ

Hastanelerimizde Diyabet hastalığına yönelik Kayseri ve civar illerde bilinç geliştirmeyi amaçlayan bir takım etkinlikler geçekleştirildi. Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrin ve Metabolizma Bilim Dalı, diyabetli çocuklar ve ailelerini bilinçlendirdiği toplantının bu yıl 8.sini düzenledi.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı; Türk Diyabet Cemiyeti Kayseri Şubesi ve TurkMSIC (Uluslar arası Türk Tıp Öğrencileri Birliği) ile birlikte hastanemiz Halkla İlişkiler Ünitesi önünde ücretsiz şeker ölçümü yaparak, ilgilenen tüm bireylerin diyabet konusunda bilgi almasını sağladı.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kürşat ÜNLÜHIZARCI diyabet hakkında bilinmesi gerekenleri aşağıda belirtmiştir.
“Diabetes mellitus kan şekeri yüksekliği ile giden, göz, böbrekler ve kalp-damar sistemi başta olmak üzere pek çok sistemi etkileyen bir hastalıktır. Günümüzde en sık görülen kronik hastalıklardandır. Daha çok çocuk ve gençleri etkileyen Tip 1 diyabet ile, daha çok erişkin yaşlarda görülen Tip 2 diyabet olmak üzere iki büyük gruba ayrılır. Bunların dışında gebelikte görülen formlar gibi değişik şeker hastalığı tipleri bulunmaktadır. Diyabetin tipi ile tedavisi arasında yakın ilişki olduğu için hastalığın hangi gruba ait olduğunun bilinmesi önemlidir.  Kayseri’de (ve benzer olarak Türkiye genelinde) %6-7 oranında Tip 2 diyabet hastası bulunmaktadır. Ayrıca, halk arasında “gizli şeker hastalığı” olarak bilinen ve her yıl belirli oranda diyabete dönme potansiyeli olan bozuk glukoz toleransı da % 7-8 oranında görülmektedir. Günümüzde diyabetin (özellikle erişkinlerde) en sık nedeni şişmanlık yani obezitedir. Şişmanlık ile ne kadar mücadele edilirse diyabetin gerek tedavisi gerek korunmasında da o derece başarılı olunacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada 151 milyonu aşkın diyabetli hasta bulunmakta olup bu rakamın 2025 yılında 300 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. İlginç olan diyabetlilerin en az % 50 sinin hastalıklarından habersiz hayatlarına devam etmesidir. Diyabetin farkında olunması ve dikkat edilmesi halinde yaşam kalitesinin istenilen düzeyde tutulması mümkündür. Her yıl 14 Kasım’ın Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmasının amacı da hastalar yanında toplumun diğer kesimlerinin de bu hasatlığa karşı duyarlı olmasını sağlamaktır.”