ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
BAŞHEKİMLİĞİNDEN DUYURU

         5917 sayılı Bütçe Kanununun 14 üncü maddesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı 209 sayılı kanuna eklenen 4 üncü geçici maddesi; " Üniversite hastanelerince (vakıf üniversiteleri hariç) ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca , sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri karşılığında 01.01.2009 tarihinden önce düzenlenmiş faturalardan bu kanunun yürürlüğe girdiği 10.07.2009 tarihinden önce tahsil edilememiş alacak tutarlarının 5917 sayılı kanunun yayımladığı 10.07.2009 tarihinden itibaren altı ay içinde 11.01.2010 pazartesi günü mesai bitimine kadar % 50 sinin ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilir." denilmektedir.

         Bu maddeye dayanarak 01.01.2009 tarihinden önce hastanemizde tedavi edilen ve herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı için adlarına senet düzenlenen şahıslar 11.01.2010 tarihi mesai bitimine kadar adlarına düzenlenmiş olan borç bedellerinin yarısını (% 50 ) ödemek suretiyle diğer yansından muaf olacaklardır. Bilgilerinize sunulur.