EKMUD KAYSERİ ENFEKSİYON GÜNLERİ

Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler, Erciyes Üniversitesi’nin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilen Toplantıda Tartışıldı

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa düzenlenen Enfeksiyon Günleri, 7 Mart 2014 tarihinde Kayseri Novotel’de gerçekleştirildi. Toplantının koordinatörlüğünü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Alp MEŞE yaptı.

Çok sayıda hastaneden 83 hekimin katıldığı enfeksiyon günlerinde, yoğun bakım enfeksiyonlarının tanı ve tedavisinde karşılaşılan sorunlar ve önerileri tartışıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret DOĞRU, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN, yoğun bakım enfeksiyonlarının gerek birim, gerekse hastaneler için ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtirlerken, yerinde ve zamanında alınan önlemlerle yoğun bakım enfeksiyonlarının önlenebildiğini ve başarılı sonuçlar elde edildiğini kaydettiler.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Alp MEŞE, “Yoğun Bakım Ünitelerinde bakteriyel enfeksiyonların tedavisi: Hangi antibiyotikleri, nasıl, ne zaman, ne kadar süre kullanalım” konulu sunumunda nozokomiyal enfeksiyonların yüzde 25’inin yoğun bakım ünitelerinde geliştiğini, fakat doğru antibiyotik kullanımının enfeksiyon oluşumundaki mortaliteyi düşürdüğünü kaydetti. Prof. Dr. MEŞE, “Yoğun Bakım Ünitelerinde enfeksiyonun erken tanısı ve hedefe yönelik uygun antibiyotiklerin zamanında uygulanması mortaliteyi düşürüyor. Uygun antibiyotik kullanımı doğru antibiyotiğin, doğru dozda doğru yoldan, doğru sürede verilmesidir” dedi.

GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Hakan ERDEM, “Yoğun Bakım Ünitelerinde enfeksiyonların tanısında yaşanan sorunlar”, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan METAN da, “Yoğun Bakım Ünitelerinde fungal enfeksiyonların tanı ve tedavisinde strateji nasıl olmalı?” konulularında sunum yaptı.

Vaka tartışmalarının ardından ise toplantı sona erdi.