“ENFEKSİYON KONTROLÜNDE YENİ BAKIŞ AÇILARI”
KONULU KURS KAYSERİ’DE BAŞLADI

Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID), Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile “Enfeksiyon Kontrolünde Yeni Bakış Açıları” konulu kurs düzenlendi. Kayseri Radisson Blue Otel’de 12 Mart 2014 Perşembe günü başlayan ve 14 Mart 2015 Cumartesi günü sona erecek kursun ev sahipliğini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı yapıyor.

Türkiye, Bosna-Hersek, Sudan, Gürcistan, İran, Hollanda, Ürdün, Bosna Hersek, Azerbaycan, Yeni Zellanda, Nijerya, İtalya, Suudi Arabistan, Hindistan, Kosova, Rusya, Cezayir, Hırvatistan, Libya, Kenya, Gana, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yemen, Malezya ve Kazakistan dahil 26 ülkeden 70 hekimin kursiyer olarak katıldığı kursun açılış konuşmasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Akalın ile Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Akova yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye’den ve Dünyanın çeşitli ülkelerinden Enfeksiyon Kontrolü konusunda uzman 12 bilim adamı, enfeksiyon kontrolü ile ilgili sunumlara geçti.

Kurs programı ile ilgili bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Kontrol Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, hastane enfeksiyonu konusunun özellikle son yıllarda tüm dünyada giderek artan ölçüde önem kazandığını kaydetti.
Prof. Dr. Meşe, “Yoğun bakım tedavi hizmetlerindeki artış, teknolojideki ilerlemeler, tıbbi işlemlerin artışı, kanser hastalarındaki artış ve bu hastalara verilen tedavilerdeki gelişmeler, cerrahi tedavilerdeki gelişmeler ve organ naklindeki gelişmeler ile birlikte hastaların hastanedeki yatış süreleri artmıştır. Ancak tüm bu gelişmeler beraberinde hastane enfeksiyonları riskini getirmektedir. Hastane enfeksiyonu gelişmesi, hastanın hastanede yatış süresini uzatırken, hayatını kaybetmesine de neden olabilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, yoğun bakım hastaları ve yeni doğanlarda hastane enfeksiyonu ölümcül olabilmektedir” dedi.

Tüm dünyada önemli problem olan hastane enfeksiyonlarının kontrolüne yönelik çalışmaların gelişmiş ülkelerde 1950’li yıllarda, Türkiye’de ise 1980’li yıllarda bireysel çabalarla başladığını ve 2000 yılında Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği’nin kurulması ile bu işin programlı olarak yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “Sağlık Bakanlığının 2005 yılında ‘Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğini’ yayınlamasıyla birlikte uygulamalar resmi boyut kazanmıştır. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı bu konuda önemli adımlar atmış, Enfeksiyon Kontrol Hekim Eğitim programı, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Eğitim programı ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı oluşturulmuştur. Bunların yanı sıra Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği tarafından her yıl düzenlenen kongre ve eğitim programları ile hastane enfeksiyonlarının kontrolüne yönelik bilgi paylaşımı olmaktadır. Türkiye’de hastane enfeksiyonlarına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde, bu konuda hala önemli problemler vardır. Gerek hastanelerdeki yapısal ve personel eksiklikleri, gerekse eğitim ve hastane enfeksiyonlarının izlemindeki eksiklikler nedeniyle, gelişmekte olan ülkelerde hala pek çok hasta hastane enfeksiyonundan kaybedilmektedir. Bu kursta amacımız gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki, konusunda uzman bilim adamlarını, çeşitli ülkelerden bu konuda uzman bilim adamları ile buluşturmak, problemleri konuşmak, deneyimlerin aktarılmasını sağlamak ve hastane enfeksiyonlarının kontrolüne yönelik yeni bakış açıları ve çözüm önerileri getirmektir” ifadelerini kullandı.