HASTANELERİMİZDE GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA KURSU

 

İnsanın duygu ve düşüncelerini karşısındakine sözlerle anlatmasına “konuşma” denir. Etkileyici bir konuşma, ancak konuşulan dilin özelliklerinin iyi bilinmesi ile gerçekleşir.

Hastanemizden sağlık hizmeti almaya gelen hastalar çok farklı demografik özellikler göstermektedir. Sağlık çalışanı, sağlık hizmetinin alıcıları ile iletişiminde anlaşılır ve etkili bir dil kullandığı ölçüde iletişim kazalarından korunur. Bu iletişimde önemli olan “neyi, nasıl söylemek?” Hastane çalışanlarımızın ifadeleri “nasıl” söyleneceğinin öğretilmesine yönelik alıştırma ve araştırmalara sevk edilmesi amacı ile hastanemiz Eğitim Koordinatörlüğü tarafından “Güzel ve Etkili Konuşma” kursu düzenlenmiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı Diksiyon-Fonetik ve Artikülâsyon eğitimcisi Yavuz ÖZBEK tarafından verilen eğitime katılan personel yoğun ilgi göstermiştir. Hastanemizde çalışan sekreter, halkla ilişkiler görevlileri ve diğer gönüllü sağlık çalışanlarının oluşturduğu 95 katılımcı, üç gurup halinde kursa tabi tutulmuştur. Eğitime tam zamanlı katılanlara katılım belgesi verilmiştir.