GÜNCEL VİRÜSLER VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
        
         Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘2009-2010 Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı’ çerçevesinde “Güncel Virüsler ve Etkileyen Faktörler” konulu konferans düzenlendi.
        26 Mart 2010 tarihinde Gevher Nesibe Hastanemiz Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen konferansın konuşmacısı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf ÖZBAL, güncel yeni virüslerin ortaya çıkışı, yeni virüslerin ortaya çıkmasını etkileyen faktörler ve korunma kontrol yolları hakkında bilgiler verdi.
        Yeni virüsün ne zaman ortaya çıkacağını veya nerede önem kazanacağını önceden bilmenin imkânsız olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. ÖZBAL, “Yeni virüsler genelde ilk çıktığı yerde sonlanmakta veya aralıklı olarak salgınlar yapmakta, coğrafi bir bölgede sınırlı kalmaktadır. Daha önce insan popülasyonunda asla görülmemiş olan şiddetli akut solunum yetmezliği sendromu (SARS), Nipah virüs ensefaliti, Lassa ateşi, domuz gribi, kuş gribi gibi yeni ortaya çıkan güncel hastalıklar, viral infeksiyon hastalıkları arasında yerini almıştır. Son yıllarda viral salgınların sık görülmesi, yeni virüslerin ortaya çıkmasını etkileyen bazı faktörlerin yanında, virüs tanımının kolay yapılmasına bağlıdır” dedi.
        “Yeni viral hastalıkların ortaya çıkmasında pek çok farklı faktör rol oynamaktadır. Bu faktörler; viral genomik değişimler, insan davranışının bireysel ve kolektif değişimi ve çevrenin fiziksel değişimidir” ifadesini kullanan Prof. Dr. ÖZBAL, “Taksonomik olarak tanımlanan virüs tür sayısı 3 bin 600’dür. Ancak, Uluslararası Referans Merkezi ve Kültür kolleksiyonları 30 binden fazla viral suş saklamakta ve bu sayı gittikçe artmaktadır. Örneğin, ilk kez fare dışkısından izole edilen (2 segmentli dsRNA: 2.6 ve 1.5 kb içeren) picobirnavirus varyantları kısa bir süre sonra insanlardan da izole edilmiş 2 ve yeni bir suş olarak eklenmiştir” diye konuştu.
        Güncel yeni viral hastalıklardan korunma yolları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. ÖZBAL, “Sonuç olarak etkileyici bir sayıda önemli ve güncel yeni virüs tanımlanmıştır. Virolojik, bireysel konak ve popülasyon ve çevresel faktörler gibi pek çok farklı faktör viral etiyolojili yeni bir hastalığın ortaya çıkmasında katkı sağlamaktadır. Güncel yeni viral hastalıklardan korunma ve hastalığın kontrolü için bu determinantların bilinmesi gerekir. Ortaya çıkan güncel yeni virüsler gelecekte de tekrar güncelleşerek insanları tehdit etmeye devam edecektir. Moleküler epidemiyoloji alanındaki gelişmeler; virülansın, bulaş şeklinin ve konak duyarlılığının anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. Bu nedenle insan veya hayvan popülasyonunun infeksiyon riskini azaltmak için moleküler epidemiyolojik alanda araştırmalara daima ihtiyaç vardır ve yapılmalıdır” şeklinde konuştu.