HASTANEMİZ V. ULUSLARARASI ÇALIŞAN VE HASTA HAKLARI KONGRESİNE SÖZEL BİLDİRİ İLE KATILDI
Hastanemiz V. Uluslararası Çalışan ve Hasta Hakları Kongresine sözel bildiri ile katıldı. 21 – 23 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen V. Uluslararası Çalışan ve Hasta Hakları Kongresi Antalya’da gerçekleştirildi.
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi de kongreye sözel bildiri ile katıldı. “Erciyes Tıp’a Yapılan BİMER Başvurularının Hasta Hakları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı bildiri, Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu İbrahim BARIN, Dermatoloji A.D. Öğretim Üyesi ve Hastaneler Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Murat BORLU, Hastaneler Başmüdürü Özcan ÖZYURT, Hastane Müdürü Aydemir KAYABAŞI ve Halkla İlişkiler Biriminden Setenay GÜMÜŞ tarafından hazırlandı.
Türkiye, İtalya, Avusturya, Lübnan ve Bosna-Hersek’ ten yabancı katılımcılar ve yerli katılımcıların olduğu kongrede, konferans, paralel oturum, sözlü ve poster bildirilerine katılım ve izleme oranı hayli yüksekti. T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları ve Tıbbi Hizmetler Daire Başkanı Sosyolog, Dr. Osman KARAKAŞLI ile T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN de kongrede konuşmacı olarak yer aldı.
Kongrede;
• Dünyada Hasta Hakları Uygulamaları, Problemler ve Beklentiler,
• Yeni Dönemde Sağlık Çalışanları Neler Bekliyor?
• T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin Durumu ve Çalışmaları,
• Lübnan da aydınlatılmış onam bir kanun mudur? Yoksa hastanın hakkı mıdır?
• Sağlık Çalışanları Hakları ve Mobbing,
• Sağlık Çalışanlarına Şiddet ve Sağlık Çalışanları Hakları,
• Hasta Haklarını İyileştirmek İçin Gelecek Yıllarda Hareket Planı Hazırlama, başlıkların da Panel, Açık Oturum ve Konferanslara da yer verildi.
Ayrıca Sözel ve Poster bildirilerinin yanı sıra,
• Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları ve Yüksek Sağlık Şurası Bakışı,
• Sahada Hasta Şikâyetleri ve Çalışan Hakları Uygulamaları, Deneyimler,
• Mülteciler ve Sağlık Sorunları,
• Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları ve Hasta Hakları Mevzuat Çalışmaları,
• Sağlıkta Karar Verme Sürecinde Hastanın Rolü, Hasta Odaklı Bakım,
• Hekim, Sağlık Çalışanı, Kurum Seçme Hakkı,
• Elektronik Ortamda Saklanan Kayıtların Mahremiyeti ve Sağlık Çalışanlarının Değerlendirmeleri,
• Aydınlatılmış Onam, Sır Saklama ve Mahremiyet konularında oturumlar gerçekleştirildi.
Sözel Bildiri İçin Tıklayınız…