İÇ HASTALIKLARININ YENİ AÇILIMLARI

       Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT, “İç Hastalıklarının Yeni Açılımları” konulu konferans verdi.

       Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2010-2011 Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı çerçevesinde Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta Prof. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT, hospitalistlerin klinik ve klinik dışı görevleri ile klinik sonuçlara olan etkilerine değindi.

       Prof. Dr. İSKİT, “Konsültasyonlar, kimsenin sahiplenmediği hastalar, primer doktorun (GP, aile hekimi) refere ettiği hastalar, cerrahi hastaların dahili sorunları, yoğun bakımda yatan kritik hastalar, girişimsel işlemler, resüsitasyon ekibinin parçası, hasta komplikasyonlarının önlenmesi, tedavisi ve hızlı müdahale ekibinin (Rapid Response Team) parçası olmak hospitalistlerin klinik; komitelerde görev yapma, kalite geliştirme, lokal kılavuzlar geliştirme, eğitim (hekim, diğer personel), afet yanıt ekibinin parçası, araştırma ve sağlık enformasyon teknolojileri geliştirme ve uygulamasında yer almak ise klinik dışı görevlerindedir. Yatış süresinde kısalma, maliyet düşüşü, ölüm oranlarında azalma da hospitalistlerin klinik sonuçlara olan etkisidir” dedi.

       Konferansında akut tıbbın tanımını yaparak akut tıp ünitelerine de değinen Prof. Dr. İSKİT, durumu kötüleşen yatan hastanın hemen tanınması ve tedavisinin erken başlatılmasının, acil serviste bekleme sürelerinin ciddi kısaltılmasının, yatan hastanın, sahipsiz hastanın bakım ve tedavisine adanmış ayrı hekim ve doktorlar olması ve hastanelerde akut tıp üniteleri ve hızlı müdahale ekipleri oluşturulmasının, yapılması gerekli olan konular olduğunu sözlerine ekledi.