ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ
VE KÖK HÜCRE TEDAVİ MERKEZİ AKREDİTE OLDU

Erciyes Üniversitesi Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi, Avrupa ve Dünya standartlarında tedavi merkezi olarak JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) tarafından akredite edildi. Bu süreçle birlikte, Uluslararası Hücre Tedavisi Derneği (IBMTR) ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Transprantasyonu Derneği (EBMT) tarafından onaylı JACIE akreditasyonu sayesinde merkezde gerçekleştirilen tüm tedavi hizmetleri uluslararası standartlar kapsamında gerçekleştirilecek ve Avrupa başta olmak üzere ve Dünyanın dört bir tarafından hasta kabul edilebilecektir. İlgili ülkelerin Sağlık Otoriteleri ve Sigorta Kurumları ile yapılacak anlaşmalar kapsamında gönderilen hastaların tedavileri Kayseri’de gerçekleştirilecektir. ERÜ Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi’nde Avrupa standardında kök hücre toplanabilecek ve işlenebilecek, burada toplanan ve işlenen kök hücreler, Avrupa ülkelerindeki Kemik İliği Nakli Merkezlerine gönderilebilecektir.

JACIE NEDİR ?
JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT); Dünya ve Avrupa Kemik İliği Nakli Cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren bir kuruluştur. JACIE ayrıca Kemik İliği Nakil ve Kök Hücre Tedavi Merkezlerinde, Hemaferez (kök hücre işleme) ve Kök Hücre uygulamalarının yönetim ve denetimini sağlayan ve ürün transferinin kural ve yeterliliklerine standardizasyon getiren kalite yönetim sistemidir.

JACIE AKREDITASYONU İÇİN NASIL BİR HAZIRLIK YAPILDI
VE MERKEZ NASIL DENETLENDİ ?

1998 yılından bu yana faaliyet gösteren ve yılda 150 kadar kemik iliği naklinin ve kök hücre tedavisinin yapıldığı ERÜ Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi’nde akreditasyon çalışmaları yaklaşık iki yılı aşkın süredir devam ediyordu. JACIE Program Direktörü Koordinatörlüğünde, Klinik Uygulama, Kök Hücre İşleme ve Saklama ve Kök Hücre Laboratuar Koordinatörlüğü olmak üzere 3 ayrı birimde süren akdeditasyon çalışmalarında, birimlerin bu alanda uluslararası standartlara sahip olması sağlandı ve birimler birbirleriyle koordineli şekilde bu çalışmayı yürüttü. Klinikte çalışan doktorlar, hemşireler, yardımcı sağlık personeli ve sekreterler, kalite yöneticisi denetiminde Avrupa standardında eğitime tabi tutuldular. JACIE Müfettişleri ise, Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezini, birincisi klinik işleyişi yönünden (Avrupa standartlarında kemik iliği nakli yapılıyor mu?); ikincisi hasta ve donörlerden kök hücre toplanması ve bu hücrelerin hastalara tekrar verilmesine kadar ki aşamalar bakımından; üçüncüsü ise kök hücrenin işlenmesi, arındırılması, dondurulup saklanması ve tekrar çözülerek hastalara uygulanması aşamaları yönünden denetledi.

JACIE AKREDİTASYONU NELER KAZANDIRACAK ?
Yapılan denetim çalışmalarının başarı ile sonuçlanmasının ardından JACIE belgesi ile akredite olan Merkez, uluslararası işleyiş ve kalite açısından önemli kazanımlara sahip olacaktır. JACIE akreditasyonu, kliniğin işleyişine bir standart getirecek. Klinik kayıtlar, hastaların hazırlanması ve tedavileri, uluslararası standartlara göre yapılacaktır. Bu uygulama hastaların tedavisinde ve kemik iliği naklinde başarı oranı artıracaktır. Kayseri’ye, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyadan hasta gönderebilecektir. Tabiki en önemli kazanç, daha fazla sayıda kemik iliği nakli gereken ülkemiz hastalarında dünya kalitesinde hizmet verilecektir. Yılda 150 kadar kemik iliği naklinin yapıldığı Kemik İliği Nakil ve Kök Hücre Tedavi Merkezi, nakil ve yatak sayısı itibari ile Türkiye’nin en büyük merkezi konumunda, Avrupa’da ise 3. sırada yer almaktadır. Kemik İliği ve Kök Hücre Tedavi Merkezi’nde JACIE akreditasyonu ile sloganımız “Hayata Artı Katmak ...” felsefesi olacaktır.

Öte yandan ERÜ Kemik İliği ve Kök Hücre Tedavi Merkezi'nin JACİE tarafından akredite edilmesiyle ilgili Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji - Onkoloji Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ÇETİN, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Kudret DOĞRU ve Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri katıldı.

Basın toplantısında konuşan Jacie Akreditasyon Program Direktörü Prof. Dr. Ali ÜNAL, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ÇETIN, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Kudret DOĞRU ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN, JACIE akreditasyonunun merkezlerine yapacağı katkı hakkında bilgiler verdi.

Basın toplantısının ardından ise ERÜ Kemik İliği ve Kök Hücre Tedavi Merkezi'nin JACIE akreditasyon belgesi almasında emeği geçen öğretim üyesi, doktor, hemşire ve idari personele teşekkür belgesi verildi.