KÖK HÜCRE NAKLİNDEKİ GELİŞMELER, KEMİK İLİĞİ
NAKLİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU’NDA ELE ALINDI

Kemik İliği Nakli Hemşireliği Derneği tarafından düzenlenen ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri tarafından desteklenen “Kemik İliği Nakli Hemşireliği Sempozyumu”, 26 Nisan 2013 tarihinde Betül Ziya-Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

‘JACIE’ye Genel Bakış’, ‘Hücresel Ürünün Yolculuğu’, ‘Hematopoietik Kök Hücre Naklinde İlaç Yöntemi ve Eczacının Rolü’, ‘Hematopietik Kök Hücre Naklinde Donör Takibi ve Hemşirenin Rolü’, ‘JACIE Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Uygulamalar’ ile ‘Kök Hücre Naklinde Etik Sorunlar ve Yaklaşımlar’ konularının ele alındığı sempozyuma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi ile çeşitli illerdeki kemik iliği nakil ve kök hücre tedavi merkezlerinden 50 hemşire katıldı.

Kemik İliği Nakli Hemşireliği Derneği Başkanı Fatma VARAL, bu sempozyumda kök hücre nakli ve aferez ünitelerinde çalışan hemşireler olarak, kemik iliği nakli ve kök hücre tedavisi konusunda bilgileri güncelleme, tecrübeleri paylaşma imkanı bulduklarını söyledi.

Sempozyumun ilk sunumunda Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi Hücre İşleme Ünitesi Direktörü Doç. Dr. İlknur KOZANOĞLU, üniteler ve merkezler arasında kök hücre transferinden bahsetti. “Hücresel Ürün Yolculuğu” konulu sunumunda Doç. Dr. KOZANOĞLU, gerek üniteler arası, gerek şehirlerarası, gerekse ülkeler arası hücresel ürün taşımacılığında transferin en doğru şekilde yapılması gerektiğine vurgu yaptı ve bunda hücresel ürünü transfer eden, hücresel ürünü teslim alan ve ürünü taşıyan kuryeye büyük görev düştüğünü kaydetti.

Hücresel ürün taşımacılığı için kök hücre nakli yapan merkezlerin kendilerine ait taşıma prosedörleri olması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. KOZANOĞLU, ürünün taşındığı taşıma kapların sızdırmaz, ısı ayarlı özelliğine sahip olması ve varacağı yere en kısa sürede ve en uygun yolla taşınması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. KOZANOĞLU, “Hücresel ürün taşımacılığında merkezlerin acil durumda B planları mutlaka olmalı. Herhangi bir olumsuzlukta B planı ortaya konmalı. Hücresel ürünlerin X-Ray cihazlarından geçirilmemesi ve taşımacılığı yapan kuryenin bu konuda iyi eğitimli olması gerekir. Ayrıca hücresel ürünün transferinde, ürünü teslim eden ve teslim alanın mutlaka ürünün taşındığı kaptaki ısıyı kontrol etmesi gerekir” diye konuştu.

Çok sayıda akademisyenin de katıldığı sempozyum, vaka sunumları ve katılımcılara sertifika takdiminin ardından sona erdi.