HASTANEMİZDE BİR YILDIR KRİOTERAPİ CİHAZI KULLANILIYOR
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet KIRNAP, krioterapi cihazı ile Kayseri’ de ilk defa hastaların başka illere gitmeden tedavi yapıldığını belirtti. Yaklaşık bir yıldır kullanılan cihaz ile 4 bin doz’ un üzerinde uygulama yapıldı.

KRİOTERAPİ (NEUROCRYOSTİMULATİON)
Karbondioksit gazı ile termik şoklama yöntemidir. Soğuk; fizik tedavide yıllardır kullanılan ajanlardan birisidir.
Soğuğun Etkileri:
1- Doku metabolizmasında yavaşlama:
Metabolizmanın yavaşlamasına paralel olarak dokuda oksijen ihtiyacı azalır ve metabolik artıkların konsantrasyonu düşer.
2- Vazokonstriksiyon :
Damarların refleks olarak daralmasıdır. Bunu sonucunda dolaşım yavaşlar. Damar geçirgenliği azalır. Sonrasında da refleks vazodilatasyon oluşur.
3- Antienflamatuar – Antiödematöz Etki:
Akut eksüdatif tipteki inflamatuar olaylarda en iyi ödem giderici ajan soğuk uygulamalardır. Vazokonstriksiyon ve damar geçirgenliğindeki azalma ödemi engeller, aynı zamanda doku harabiyetine yol açacak olan immün reaksiyonlar önlenmiş olur.
4- Myorelaksan (Kas Gevşetici) Etki:
Gamma sinir liflerinde sıcağa kıyasla dahada üstün bir inhibisyon yaparak kas tonusunu azaltır ve spazmları çözer.
5- Analjezik (Ağrı Giderici ) Etki:
Ödem ve inflamasyonun hafiflemesi, kas spazmlarının çözülmesi, duyusal sinir uçlarında uyarılma eşiğinin yükselmesi ve sinir ileti hızının yavaşlaması analjezik etkiyi sağlar. Doku ısısında her bir derece düşüş sinir ileti hızını 2.4 m/sn azalmasına yol açar.
Deri ısısı, buz ile 0 dereceye, soğuk bombaları ile -30 dereceye, krio terapi ile –78 dereceye getirilebilmektedir.
Japon araştırmacılar –60 derece limiti tedavi için kullanılabilir olarak görmektedirler.
-193 dereceye düşürülebilecek azot tekniği araştırılmaktadır.
Krioterapi; deriden 8-9 cm uzaktan 50 Bar’lık basınçla uygulanan yöntemdir. 50 Bar’lık basınç deride 2 Bar’a düşmektedir.
Karbondioksit gazı; renksiz, kokusuz, yanmaz, kuru ve bakteriostatik özelliklere sahiptir.
Termik şok yöntemi ile deri sıcaklığı 20-40saniyede 2 dereceye iner. Yüzeyel vazokonstriksiyon buz ile 30 saniyede krioterapi ile 7 saniyede gelişir. Buzla 20dk %80 vazodilatasyona , krioterapi ile 20 saniyede %117’ye ulaşılmaktadır.
yansıyan direk etkiler;
Ağrı giderici
  Kas gevşetici
  Antiödematöz –Antienflamatuar etkidir.
ENDİKASYONLARI:
Travmatolojide; Burkulma, incinme, kas içi kanamalar,                               postoperatif   durumlar,
                              spor hekimliğinde,

Romatolojide ;


Dejeneratif hastalıklar,
Kronik inflamatuar hastalıklar
Hemofili
Akut Artritler, Bursitler
Eklem dışı romatizmalarda:
Tendinitler
Epikondilitler (tenisçi ve golfçü dirseği )
Fibromiyalji
MFAS
TME Disfonksiyonu
Epin kalkanei
Plantar fasiitis
Disk hernilerinde – Siyataljilerde
Serviko- Brakialjilerde
Nörolojide : Spastisite tedavisinde kullanılmaktadır.
KONTRAENDİKASYONLARI:
Soğuğa allerji
Reynoud Fenomeni
Krioglobulinemi
Diabetik ve metabolik hastalıklar
Cilt aşırı duyarlılığı


Akut olaylarda günde 1-2 kez, kronik olaylarda 2 yada 3 günde 1 uygulanır.
Chatap G ve Ark; Joint Bone Spine , 74 (617-621), 2007
51 yaşlı hastaya uygulanmış; Akut ve kronik durumlarda ağrı skorlarında belirgin düzelme kaydedilmiştir.
Akut (23) Kronik (28)
Kristal Artriti (Diz- el bileği)
Bel ağrıs
Travma ve ortopedik cerrahi sonrası
Dizde interkondiler kırık
Omuz ağrısı
Karpal tünel sendromu
Baş boyun kanseri
4
5
8

1
2
2
1
   
Omurga                            9
   Beyin                           2
    Bel                               5
    Siyatik                         2

Periferik eklemler           13
   Kalça                           3
    Diz                                7
    Donuk omuz               3

Nörolojik Hastalıklar        6
   Omuz Spastisitesi     4
    El Spastisitesi            1
    Tetraplaji                      1
Prof.Dr Mehmet KIRNAP
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı