ERÜ HASTANELERİNİN KALİTESİ ISO 9001:2008 İLE TESCİLLENDİ

       Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinin kalitesi, Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi Belgelerinin son versiyonu ISO 9001: 2008 ile tescillendi. Uluslararası Belgelendirme Ağı çerçevesinde de geçerli olan bu belgeyle ERÜ Hastanelerinde yapılan bütün tetkik, tahlil ve tedaviler ile klinik araştırma sonuçları, aralarındaki Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülkede geçerli olacak.

       ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Muhammet GÜVEN, 2011 yılına kadar alınması gerekli olan TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni, hastanemizin 2009 yılı sonunda aldığını söyledi.

       Başhekim Prof. Dr. GÜVEN, “Hastanelerimiz daha önce de ISO 9001:2000 uluslararası kalite yönetim sistemi belgesine sahipti. Hastanelerimizin mevcut kalitesini daha da artırarak 25 Aralık 2009 tarihinde aldığımız yeni belgeyle, ISO 9001:2008 kalite versiyonuna geçtik. Bundan çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. ISO 9001:2008 belgesiyle hastanelerimizin hizmet kalitesi ve sahip olduğu imkânlar daha da artacak. ‘IQ Net’ Uluslararası Belgelendirme Ağı çerçevesinde de hastanelerimizde gerek yapılan tetkikler, gerek tahlil ve tedaviler, gerekse klinik araştırma sonuçları, aralarında Türkiye’mizin de bulunduğu 34 üye ülkede geçerli olacak. Hastanelerimiz daha şeffaf bir yapıya kavuşacak. Hastanelerimizde verilen hizmetin güvenirliği artacak. Uluslararası Belgelendirme Ağına üye ülkelerden gelen hastalar hastanelerimizde rahatlıkla tedavi görebilecek. Ben bu belgenin hastanemize kavuşturulmasında emeği geçen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTEMUR ve Sayın Dekanımız Prof. Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL olmak üzere, Üniversite, Tıp Fakültesi ve Hastane yönetimiyle tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

                      ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından geliştirilerek yürürlüğe konulan, işletmelerin yönetim sistemlerine belirli şartlar getirerek yönetim, üretim veya hizmet çalışmalarında verimliliği ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi, müşteri şartlarının karşılanmasını ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen uluslararası alanda kabul görmüş yönetim standardıdır.
          ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

       1. Yönetimi kolaylaştırır ve etkinleştirir.
       2. Planlı ve sistematik çalışmayı sağlar.
       3. Üretim, planlama ve zamanında teslimi kolaylaştırır.
       4. İade ürün oranını ve müşteri şikâyetlerini azaltır.
       5. Geçmişteki faaliyetlerin izlenebilirliğini sağlayarak değerlendirme ve            müdahaleyi etkin hale getirir.
       6. Zamandan tasarruf sağlar.
       7. Karlılığı ve verimliliği arttırır.
       8. Kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.
       9. Maliyetleri düşürür.
       10. Rekabet avantajı sağlar.
       11. Firmayı kurumsallaştırır, firma kültürü oluşturmada katkıda bulunur.
       12. Müşteride, sahip olduğu beklentilerin firma tarafından karşılanabileceğine             dair güven oluşturur.
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’ NİN UYGULAYICILARA KAZANDIRDIKLARI
Gümrük engellerini ortadan kaldırır,
İhale isteklerini karşılar,
Maliyetleri azaltır,
Müşteri memnuniyetini üst seviyede karşılar,
Rakiplerden her zaman bir adım önde olmanızı sağlar,
Toplam kalite yolculuğuna ilk adım olur,
Rekabet gücünüzü artırır,
Yeni imaj sağlar.
Firmayı kurumsallaştırır, firma kültürü oluşturmada katkıda bulunur.
Profesyonel bir çalışma ortamı oluşturur.
İyileştirme fırsatları sağlar
Hurda miktarının azalmasını sağlar.
Kaynakların (İnsan, zaman, makine, sermaye) optimum kullanımını sağlar.
Üretim, planlama ve zamanında teslimi kolaylaştırır.
IQ NET NEDİR?
       Uluslararası Belgelendirme Ağı: Bu ağa Türkiye dahil olup, hastanemizin almış olduğu IQ NET belgesi 34 ülkede geçerlidir.
IQ Net üyesi ülkeler: İspanya, Fransa, Belçika, Meksika, Portekiz, İtalya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Brezilya, Venezuella, Kolombiya, Meksika, Finlandiya, Arjantin, Japonya, Kore, Macaristan, Norveç, İrlanda, Polonya, Avusturya, Rusya, İsrail, Slovenya, İsviçre, Romanya, Türkiye, Sırbistan, Malezya ve Hong Kong.