DOKU TİPLENDİRME LABORATUVARI ‘AKREDİTE’ OLDU

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku Tiplendirme Laboratuvarı, EFI (The European Federation of Immunogenetics) tarafından akredite edildi. EFI akreditasyonu ile birlikte Avrupa’nın sayılı laboratuarları arasına giren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku Tiplendirme Laboratuarında yapılan tahliller dünya çapında kabul görecek.

Akreditasyonla ilgili bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Doku Tiplendirme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Türkan Patıroğlu, Avrupa’daki doku tiplendirme laboratuvarlarının oluşturduğu bir organizasyon olan “The European Federation of Immunogenetics (EFI)’nın tıbbi bir disiplin olarak araştırma ve uygulama ile birlikte Avrupa’da immunogenetiği geliştirmek, bu alanda çalışan genç bilim insanlarının, hekimlerin bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek ve bilgilerin paylaşılacağı bir ortam yaratmak, t-ransplantasyon, doku tiplendirme testleri ve immunogenetik alanında çalışanlar için resmi bir organizasyon oluşturmak, tekniklerin standardizasyonu, kalitesi, kontrolü ve akreditasyon kriterleri için gerekli tavsiyeleri hazırlamak, immunogenetik bilgi bankasının ortak kullanımı içinorganizasyonları sağlamak ve benzer organizasyonlarla ilişkileri geliştirmek gibi amaçlarının bulunduğunu kaydetti.

EFI’nın akreditasyon için laboratuvalarda 100’e yakın kriter aradığını belirten Prof. Dr. Patıroğlu, “Bu süreçte doku tiplendirme ile ilgili toplantı ve kongrelere katılım, çalışanların eğitimi, yayınlanması gereken uluslararası makaleler ve hizmet içi toplantılara kadar her şey sorgulanmaktadır. Akreditasyon belgesi için başvurmadan en az 1 yıl önce uluslar-arası kalite kontrol programlarına girilmesi gerekmektedir. Tüm test sonuçlarının doğruluğu bu şekilde teyit edildikten sonra ilgili tüm veriler bir dosya içinde toplanıp akreditasyon için başvuru yapılmakta, daha sonra da bölge komisyoneri aracılığı ile iki müfettiş atanarak laboratuvarın denetlenmesi için bir tarih belirlenmektedir. Laboratuvarın yerinde denetlenmesini takiben müfettişlerin raporlarına göre belge almaya hak kazanılmaktadır” dedi.

2008 yılından itibaren EFI’ ye akredite olmak için gerekli olan uluslararası kalite kontrol programına katıldıklarını ve 2011 yılı sonunda akreditasyon başvurusunda bulunduklarını ifade eden Prof. Dr. Patıroğlu, “Takiben bölge komisyoneri olan Yunanistan‘dan Dr. Chryssa Papasteriades’ in başkanlığında, müfettişler Dr. Maria Edvige Fasano ve Dr. Fatma Oğuz’un 20 Temmuz 2012 tarihinde laboratuvarımıza gelerek gerçekleştirdikleri denetlemeyi takiben düzenledikleri rapor ile akreditasyon kriterlerine sahip bir laboratuvar olduğumuz belgelenmiş ve hazırlanan raporlar Hollanda Leiden EFI akreditasyon merkezine gönderilerek 3 Aralık 2012 tarihinde akreditasyon gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Prof. Dr. Patıroğlu, 1 direktör, 1 direktör yardımcısı, 1 sorumlu teknik eleman, 4 teknisyen, 1 sekreter ve 1 kalite yöneticisi ile faaliyet gösteren ERÜ Tıp Fakültesi Doku Tiplendirme laboratuarının akreditasyondan kazançlarını ise şöyle özetledi: “Tıp Fakültesi Doku Tiplendirme laboratuvarından çıkan test sonuçları yurt dışındaki merkezlerin ve doktorların kabul edeceği güvenilir sonuçlar haline gelmiştir. Transplantasyon için EFI Akreditasyonuna sahip olan laboratuvarlar arasında bazen örnek değişimleri olmaktadır. Bundan sonra tüm raporlarımızda EFI Akreditasyon numarası olacağı için sonuçlarımız dünyanın bütün merkezlerinde kabul edilecek ve tekrar çalışmaya gerek duyulmayacaktır. Avrupa ülkelerinin İmmünogenetik Laboratuvarları ile eşdeğer kabul edilmesinin belgesi niteliğindeki ‘EFI’ Akreditasyonu ile Laboratuvarımız Avrupa’nın sayılı laboratuvarlarından biri olarak kabul edilecek ve Avrupa’daki laboratuvarların bize olan güvenlerini de artıracaktır. Ayrıca, EFI akreditasyonu ile Türkiye’de laboratuvar anlamında da çok önemli işler yapıldığı belgelenmiş olmaktadır. Sonuç olarak, EFI akreditasyonu, güvenilir ve başarılı bir laboratuvar olduğumuzu belgelemiştir.”