AFEREZ ÜNİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİMİZ MUSA SOLMAZ’A ÖDÜL

     Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinur Dedeman Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi Terapötik Aferez Ünitesinde sağlık teknikeri olarak görev yapan Musa SOLMAZ, 7. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresinde poster bildiri ödülü (üçüncülük), 8. Ulusal Aferez Kongresinde Aferez Derneği Bilim Ödülü (ikincilik) ve 9. Ulusal Aferez Kongresinde ise Aferez Derneği Aferez teşvik ödülü aldı. Musa SOLMAZ, ayrıca Türk Aferez Derneği yönetim kuruluna üye seçildi.
     
     TERUMOBCT tarafından İstanbul’ da düzenlenen Kök Hücre Toplama İncelikleri Toplantısı ve Samsun’ da düzenlenen 1. Bölge Aferez Sempozyumuna konuşmacı olarak davet edilen Aferez Ünitesi teknikerimiz Musa SOLMAZ’ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.