T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nca 26.12.2012 Tarih ve 2012/05 sayılı genelgede yer alan bildirimler uyarınca, 01.01.2013 tarihi itibariyle ölüm bildirim işlemlerinin on-line olarak hekimler tarafından yapılması gerekmektedir.

Bu konuda ilgili genelgeye istinaden yapılan düzenlemeler ile, hekimler www.obs.gov.tr adresinden bildirim kayıtlarını oluşturacaklar, kayıt sonrasında 3 (üç) nüsha çıktı alacaklar ve bu çıktıları hasta yakınlarına teslim edeceklerdir. Hasta yakınları bu çıktılardan bir nüshasını Morg Ünitesi görevlilerine vererek cenazelerini teslim alacaklardır. Daha sonra Morg Ünitesi görevlisi bu nüshayı, Nüfus Vatandaşlık İdaresi İl Müdürlüğü’ne ulaştıracaktır.

Ölüm Bildirim Sistemi’ne (OBS) giriş ve sistemin kullanımı ile ilgili bilgiler aşağıdaki link de detaylı olarak anlatılmıştır.

Hastaneler Yönetimi