PEDİATRİK BEYİN TÜMÖRLERİNDE RADYOLOJİK YAKLAŞIM

       Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 2009-2010 Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı çerçevesinde “Pediatrik Beyin Tümörlerinde Radyolojik Yaklaşım” konulu konferans düzenlendi.
       2 Nisan 2010 tarihinde Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın konuşmacısı ERÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhakim COŞKUN, beyin tümörlerinin çocuklarda ikinci en sık görülen yumuşak doku tümörü olduğunu kaydetti.
       Prof. Dr. COŞKUN, “Çocuklarda beyin tümörlerinin tespiti için görüntüleme ne zaman yapılmalı? Hastada uykudan uyandıran ve sabah uyanınca ortaya çıkan, kusma eşlik eden, yeni ortaya çıkan ve özellik değiştiren, gittikçe kötüleşen baş ağrısı mevcutsa, ateşli olmayan nöbet, eski nöbetin paterninde değişiklik varsa, letarji, kişilik değişiklikleri, el ve yürümede beceriksizlik oluşuyorsa, papilödemi varsa görüntüleme yapılmalıdır” dedi.
       Yenidoğanda hastalık tanısının tespitinin daha da zor olduğunu belirten Prof. Dr. COŞKUN, “Yenidoğanlarda irritabilite, anoreksi mevcutsa, motor fonksiyonlar geriliyorsa, baş çevresi büyümesinde artış varsa, fontanelde şişme, sütürlerde ayrışma ve gelişme geriliği mevcutsa görüntüle yapılmalıdır” diye konuştu.
       Beyin tümörlerinin tespitinde yapılan görüntülemelerde en çok tercih edilenin MR olduğunu, bazı durumlarda alternatif kontrastlı BT’nin kullanılabileceğini ifade eden Prof. Dr. COŞKUN, tümör tedavisinin ise cerrahi, kemoterapi ve radyasyon tedavisi şeklinde gerçekleştirildiğini söyledi.
       Beyin tümörü çeşitleri ve görülme sıklıkları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. COŞKUN, konferansın sonunda ise katılımcıların konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı.