HASTANEMİZ III. ULUSLARARASI
SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİNE
BİR SÖZEL BİR DE POSTER BİLDİRİSİ İLE KATILDI

2009 yılında “Çalışanların Teşviki ve Güvenliği” ve 2010 yılında “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği” ana temalarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nin üçüncüsü “Klinik Kalite ve Güvenlik” ana temasıyla 24-26 Kasım 2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi.   
Kamu, üniversite ve özel sağlık sektörünün yanı sıra Türkiye’den ve yurtdışından katılımcıların bulunduğu III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, sağlık sektörünün paydaşlarının bir araya geldiği, iyi uygulamaların ve uluslararası tecrübelerin paylaşıldığı bir platformu oluşturdu.  
Teşhis ve tedavide hasta güvenliği, kalitede yeni dönem ve hastane hizmet kalite standartları, performans’ta yeni kavram ve uygulamalar, HKS uygulamaları, tıbbi hataların bildirimi ve güvenlik raporlama sistemi, enfeksiyon kontrolü ve önlenmesinde sterilizasyon süreci, ölçüm kültürü ve indikatör yönetimi ve çalışan güvenliği konularında sunum ve tebliğlerin yer aldığı  “III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nde, yapılan araştırmalar ve uluslararası deneyimlerde paylaşıldı.    
Akademisyenler ve sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının karşılıklı olarak birikim, deneyim ve görüşlerinin paylaşıldığı “III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’ne hastanemizde bir sözel bir de poster bildirisi ile katıldı.  
Sözel bildiri Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar SHMYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet ÜNALAN, Hastaneler Başmüdürü Özcan ÖZYURT, Hastane Müdürü Aydemir KAYABAŞI, Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim BARIN ve Hastane Müdür Yrd. Tülin FİLİK tarafından hazırlandı. Araştırmada “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Halkla İlişkiler Birimine Yapılan Şikâyet ve Memnuniyetlerin İncelenmesi” başlıklı sözel bildiri Doç. Dr. Demet ÜNALAN tarafından sunuldu.
Poster bildirisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Hastane Müdür Yrd. Ruşen EREZ, Hastaneler Başmüdürü Özcan ÖZYURT ve Hastane Müdürü Aydemir KAYABAŞI tarafından hazırlandı. Poster’de “Yatan Hasta Memnuniyetini Belirleyen Faktörlerin Multivariate Yaklaşımla Değerlendirilmesi” yer aldı.

“Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Halkla İlişkiler Birimine Yapılan Şikâyet ve Memnuniyetlerin İncelenmesine Yönelik Yapılan Bir Araştırma.” 
                                                                                              Tıklayınız.
“Yatan Hasta Memnuniyetini Belirleyen Faktörlerin Multivariate Yaklaşımla Değerlendirilmesi.”                                                                Tıklayınız.