HASTANEMİZ, V. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİNE SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ İLE KATILDI
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 – 22 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.
Yoğun katılım ve paylaşımın gerçekleştirildiği, sağlık paydaşlarının bir araya geldiği kongrede; yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler ve sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının karşılıklı olarak birikim, deneyim ve görüşlerini paylaştıkları bir platformda gerçekleştirildi. V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi; sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ekseninde pratik uygulamaları da içine alan tüm sağlık profesyonellerini bir araya getirdi.
Kongre kapsamında; sektör temsilcilerinin deneyim ve birikimleri ile bilimsel çalışmalar paylaşıldı. Kongrede; 62 sözel, 147 poster bildirisi sunuldu. En İyi Bildiri Yarışması, 4. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri Yarışması, SKS Bilgi Yarışması ile En iyi SKS Uygulama Ödülü Yarışmaları düzenlendi. Bazı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından da tanıtım stantları açıldı.

Hastanemizde kongreye bir sözel, birde poster bildirisi ile katıldı

Yatan Hastalarda, Hastane Hizmet Kalitesinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi “Erciyes Tıp Örneği” başlıklı bildiri, Hastanemiz Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim BARIN tarafından sunuldu. Çalışma; Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim BARIN, Dermatoloji A.D. Öğretim Üyesi ve Hastaneler Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Murat BORLU, Hastaneler Başmüdürü Özcan ÖZYURT, Hastane Müdürü Aydemir KAYABAŞI ve Tıbbi İstatistik Biriminden Abdullah YURTASLAN tarafından hazırlandı.
Poster bildiri ise “Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Personellerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesi” başlıklı bildiri, Hastane Müdür Yardımcısı Tülin FİLİK tarafından sunuldu. Çalışma: Hastane Müdür Yardımcısı Tülin FİLİK, Halil Bayraktar S.H.Y.O. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Demet ÜNALAN, Hastaneler Başmüdürü Özcan ÖZYURT, Başhemşire Yard. Hatice UYSAL, Dermatoloji A.D. Öğretim Üyesi ve Hastaneler Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Murat BORLU tarafından hazırlandı.
Yatan Hastalarda, Hastane Hizmet Kalitesinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi “Erciyes Tıp Örneği”

Sözel Bildiri İçin Tıklayınız...

Sunum İçin Tıklayınız...
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Personellerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesi

Poster Bildirisi İçin Tıklayınız...