ERÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ,
“IV. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ”NDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

2009 yılında “Çalışanların Teşviki ve Güvenliği” ve 2010 yılında “Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği”, 2011 yılında “Klinik Kalite ve Güvenlik”  ana temalarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nin dördüncüsü “Minimum Risk, Optimum Kalite, Maksimum Güvenlik” ana temasıyla 01-03 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi. Hastanemiz, “IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”nde tanıtım standı açtı. Ayrıca, kongreye bir sözel bir de poster bildirisi ile katıldı.
 
Üniversite, kamu ve özel sağlık sektörünün yanı sıra Türkiye’den ve yurtdışından katılımcıların bulunduğu IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, sağlık sektörünün paydaşlarının bir araya geldiği, iyi uygulamaların ve uluslararası tecrübelerin paylaşıldığı bir platformu oluşturdu.  
 
                  Kongrede Yer Alan Oturum ve Sunumlar
IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nde; Sağlıkta akreditasyon, Sağlıkta güvenliğin sigortası: Risk yönetimi, Sağlık kurumlarında sağlıklı çalışma yaşamı, Kalitede sürekli gelişim için ölçüm kültürü ve izlenebilirliği, Yönetimin bam teli: Acil hizmetler, Sağlık sektörü paydaşlarının kalite deneyimleri, Verimlilik ölçümü ve ek ödeme sistemi, Teşhiste hasta güvenliği, Klinik kalite, Sağlıkta kalite yolculuğu, Sağlıkta kalite için ortak dil arayışı, Farklı perspektiflerden sağlıkta kalite standartları, Sağlık hizmetlerinde risk yönetimi, sağlık çalışanlarında memnuniyet ölçümü ve etkileyen bileşenler, Hasta memnuniyetini etkileyen faktörler üzerine değerlendirmeler, Teşhiste-tedavide ve bakımda güvenlik, Sağlıkta iletişim yönetimi, Çeşitli yönetimsel yaklaşımların sağlık hizmetleri üzerine etkisi, Sağlık hizmetlerinde güvenlik raporlama sistemi uygulamaları, Hasta güvenliğine farlı boyutlardan yaklaşımlar, İç ve dış çevreye etkileri açısından tesis güvenliği, Sağlık hizmet kalitesi üzerine uygulamalı değerlendirmeler, Güvenlikte primer aşama: El hijyeni, Sağlıkta indikatör yönetiminde uygulama örnekleri, Güvenlik ve kalite üzerine farklı yönetim modellerinin değerlendirilmesi, Sağlık çalışanlarında güvenlik kültürü, Hasta ve çalışan açısından ilaç güvenliği uygulamaları, Laboratuvarlara ve hasta başı test cihazlarına(HBTC) güvenlik gözüyle bakış  konularında oturumlar ve sunumların yer aldığı  Kongrede yapılan araştırmalar ve uluslararası deneyimler de paylaşıldı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Tanıtım Standı
Akademisyenler ve sağlık yöneticileri ile kamu ve özel sektör uygulayıcılarının karşılıklı olarak birikim, deneyim ve görüşlerinin paylaşıldığı “IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’ne hastanemiz tanıtım standı da yer aldı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin yanı sıra,  Adıyaman ADSM,  Alanya Devlet Hastanesi, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır ADSM, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Eskişehir Devlet Hastanesi, İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi, Kayseri 112 İl ambulans Servisi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya Numune Hastanesi, Mamak ADSM, Özel Batıkent Bilgi Hastanesi, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Söke ADSM, Van il Sağlık Müdürlüğü,  Dicle ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinin stantları yer aldı. 
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri standını ziyaret eden kongre katılımcılarına çeşitli promosyon ürünleri dağıtıldı. Hastanemiz standına yoğun ilgi gösteren katılımcılar, görevlilerden “Erciyes Tıp” ile ilgili bilgiler aldılar.  

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Sözel ve Poster bildirileri
Kongre’de, “Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi Polikliniklerine Başvuran Erişkin Hastalarda Memnuniyet Durumu” isimli sözel bildiri ile “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Yöneticilerinin Tıbbi sekreterlerin İletişim becerileri Hakkındaki Değerlendirmeleri” isimli poster sunumu yer aldı. 

“Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi Polikliniklerine Başvuran Erişkin Hastalarda Memnuniyet Durumu”   Tıklayınız.  

“Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Yöneticilerinin Tıbbi sekreterlerin İletişim becerileri Hakkındaki Değerlendirmeleri”  Tıklayınız.