SURFAKTAN TEDAVİSİ VE UYGULAMALARI SEMİNERİ
          
           Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet YALAZ, Surfaktan Tedavisi ve Uygulamalarını anlattı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “Surfaktan Tedavisi ve Uygulamaları” konulu seminer, 5 Şubat 2010 tarihinde Hastanemiz Başhekimlik Salonu’nda gerçekleştirildi.
          Seminere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ile çok sayıda Tıp Fakültesi öğrencisi katıldı. Seminere surfaktanın tanımıyla başlayan Doç. Dr. Mehmet YALAZ, surfaktan çeşitleri hakkında bilgiler verdi. Surfaktanın suda veya sulu bir çözeltide çözündüğünde yüzey gerilimini etkileyen kimyasal bileşik olduğunu kaydeden Doç. Dr. YALAZ, “Surfaktan tedavisi son 30 yılda neonatolojideki en önemli gelişmelerden biridir ve klinik uygulamaya konması çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin sağ kalımını arttırmıştır. Surfaktan verilen ve verilmeyen bebekler arasında fiziksel büyüme açısından fark bulunamamıştır. Surfaktan verilen prematüre bebekler çocukluk çağında daha iyi akciğer fonksiyon testleri ve daha az alt solunum yolu enfeksiyon oranlarına sahip bulunmuştur. İki grup arasında nörogelişimsel özellikler açısından da fark bulunmamıştır. Gelecekteki çalışmalar doğal surfaktanların tüm etkilerine sahip, inaktivasyona dirençli yeni sentetik surfaktanların geliştirilmesi ve surfaktan tedavi endikasyonlarının genişletilmesi konularında olacaktır” dedi.
          Tüm dünyada ‘surfaktan kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı?’ tartışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Doç. Dr. YALAZ, “Surfaktan kullanılmalı. Fakat doğal kullanılmalı. Surfaktan prematüre bebeklere 3. basamak hastanelerin yeni doğan ünitelerinde uzman doktorlar tarafından verilmeli” diye konuştu.
Seminerin sonunda ise Doç. Dr. Mehmet YALAZ, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.