TIBBİ MÜDAHALELERDEN DOĞAN HUKUKU SORUMLULUKLAR PANELİ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde, ‘Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluklar’ konulu panel düzenlendi.
Mezuniyet sonrası eğitim programı çerçevesinde 18 Kasım 2014 Salı günü Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik A Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret DOĞRU yaparken, panele ERÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DOĞAN, ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Alp MEŞE ile ERÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih BİRTEK konuşmacı olarak katıldı.           
Çok sayıda öğretim üyesi, asistan ve öğrencinin takip ettiği panelde konuşan Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret DOĞRU, “Son yıllarda artan hukuki sorunlarla uğraşmak gibi veya hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmak gibi, bazı problemler yaşıyoruz. Bu sorunlar, bazı branşlarda tabi daha yüksek ve bazılarında daha düşük olmakta. Bu sorunları yaşarken esas itibariyla, benim gördüğüm özellikle kıdemsiz hekim arkadaşlarımızda, iş yoğunluğu, yorgunluk, dikkatsizlik, eğitim ve beceri noksanlığı gibi bazı konuların, hekim arkadaşlarımızın, cezai müeyyidelerinin daha düşük olacağı yönünde bir yanlış kanı veya algısı var. İkincisi de, hasta bilgilendirme onay ve rıza formlarını yeterli düzeyde önemseyerek doldurmamaları veya doldurtmamalarıdır. Biliyoruz ki, 1998 yılında çıkan hasta hakları yönetmeliği, 8 Mayıs 2014’te değiştirilerek yürürlüğe giren ve geçen haftalarda, 2014/32 sayılı genelgeyle, mevzuat kanununa dönüşen bir hasta hakları uygulamaları mevzuatı var. Bu mevzuatları, hekimlerimizin birebir, her yönüyle bilmesi, hukuki açıdan sorunları çözmemize yardımcı olacaktır” dedi.      
İnsan vücuduna yönelik her türlü müdahalenin, hastanın rızası olsa dahi, sonuçta zarar doğurması durumunun, hukuka aykırı olarak nitelendirildiğini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DOĞAN ise, “Son yılların artık en güncel, sürekli gündemde kalan sorunlarından biri, tıbbi müdahalelerden doğan hukuki sorumlulukların tazminat yükümlülükleri. Buna, son zamanlarda hekim veya genel olarak da, sağlık personeline karşı şiddet olayları ve onların korunması eklendi. Hekimin sorumluluğu dediğimiz zaman, biz üç ayrı sorumluluk anlıyoruz. Ceza, disiplin ve tazminat sorumluluğu. Disiplin sorumluluğu, sadece kamu personeli olan hekimler veya sağlık personeli bakımından geçerli. Diğer ikisi ise, bütün hekimler bakımından geçerli. İnsan vücuduna yönelik her müdahale, ister rızaya dayansın ister dayanmasın, eğer sonuçta zarar doğarsa, hukuka aykırı olarak nitelendirilir ve haksız fiil olarak kabul edilir. Rıza, tabi bir hukuka uygunluk sebebidir. Ancak, sizin o müdahalenize imkan sağlar. Eğer rıza neticesinde müdahale etsek ki hastaneye gelen hemen hemen bütün hastalara zaten onun rızasıyla müdahale ediyoruz. Bu sadece bizi kurtarmak için yetmez. Sonuç itibariyle, yine zarar vermeme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Eğer zarar meydana gelirse, hekim bir de haksız fiilden dolayı sorumlu olur” diye konuştu.
Soru cevabın ardından panel sona erdi.