“VASKÜLER ANOMALİLER” PANELİ


      Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda 15 Aralık 2010 Çarşamba günü Vasküler Anomaliler Derneği tarafından “Vasküler Tümörler ve Malformasyonlara Multidisipliner Yaklaşım” konulu panel düzenlendi.

      Vasküler Anomaliler Derneği Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yiğit AKÇALI, panel öncesi yaptığı açıklamada, konseyi oluşturmalarından sonra Türkiye'nin birçok bölgesinden kendilerine hasta geldiğini, bu hastaların tanı ve tedavilerini yönlendirmeye çalıştıklarını anlattı. Bu süreçte ulusal bir dernek oluşturduklarını belirten Prof. Dr. AKÇALI, ''Bu dernek ilk ulusal çalışmasını 2011 yılı Mayıs ayında Kapadokya'da gerçekleştirecek. Ulusal bir kongre gerçekleştireceğiz. Temel amacımız Türkiye'nin her yerinden                bu işle uğraşan insanların bir araya gelmesini sağlamak olacak'' dedi.

      Vasküler anomalilerin hem damar tümörlerini hem de doğuştan gelen damar şekil bozukluklarını kapsadığını ifade eden Prof. Dr. AKÇALI, sözlerine şöyle devam etti: ''Vasküler anomaliler çok nadir görülmekte ancak, hasta adına düşündüğünüzde çok önemli bir rahatsızlık. Çocuklar için, aileler için önemli. Ruhsal problemlere, fiziksel problemlere yol açıyor. Derneğin bir amacı da bu tür insanlara yardım etme çabası da taşıyor. Çünkü ekonomik açıdan zor durumda olan, yüzünde renk değişikliği, leke olan insanlar bunun utancını da yaşıyor. Bunun utancını yaşayan yeterli bilgi birikimine sahip olmayan hekimler de olmalı diye düşünüyorum. Bu sorun büyük ihtimalle dernek sayesinde çözülecek. Konsey, ERÜ bakımından da bir ilk oldu. Artık terminolojiyi de değiştiriyoruz, herkes aynı dili kullanacak.''

      ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDEMİR ise, insan vücudundaki damar ve lenf sistemindeki farklılaşmaların sonucu ortaya çıkan hastalık ve olumsuzluklara ''Vasküler Anomali'' adı verildiğini söyledi. Prof. Dr. ÖZDEMİR, hastalığın tedavisinin gelişmiş ülkelerde sistemli bir işbirliği içinde sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

      Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDEMİR’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem CANÖZ “Vasküler Anomalilerin Patolojisi”, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Vasküler Anomaliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Yiğit AKÇALI “Vasküler Anomalilerin Kliniği” ve “Vasküler Malformasyonlarda Cerrahi Tedavi”, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul MAVİLİ “Vasküler Tümör ve Manformasyonlarının Tanısal Görüntülemesi”, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDEMİR “Vasküler Tümörlerin Medikal Tedavisi”, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat ÇAĞLI “Fasiyel Vasküler Anomalilerde Cerrahi”, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat BORLU “Vasküler Malformasyonlarda Lazer Terapi” ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil DÖNMEZ “Vasküler Mlaformasyonlarda Emboloterapi” konularında bilgiler verdi.