ERÜ Hastanelerinde Sürekli İşçi Statüsüne Geçmek İsteyen Personellerin Başvuruları Alınıyor

  • ERÜ Hastanelerinde Sürekli İşçi Statüsüne Geçmek İsteyen Personellerin Başvuruları Alınıyor
  • ERÜ Hastanelerinde Sürekli İşçi Statüsüne Geçmek İsteyen Personellerin Başvuruları Alınıyor
  • ERÜ Hastanelerinde Sürekli İşçi Statüsüne Geçmek İsteyen Personellerin Başvuruları Alınıyor
  • ERÜ Hastanelerinde Sürekli İşçi Statüsüne Geçmek İsteyen Personellerin Başvuruları Alınıyor

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakütesi Hastanelerinde hizmet alımı kapsamında görev yapmakta olup sürekli işçi statüsüne geçme talebi bulunan çalışanlar dilekçe formu ve istenen belgeler ile döner sermaye işletme müdürlüğüne başvurularını yapmaya başladılar.

Başvurular 11 Ocak 2018 mesai saati bitimine kadar devam edecektir.

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu