TÜAK Üroonkoloji Okulu Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Rotasyon Programı

  • TÜAK Üroonkoloji Okulu Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Rotasyon Programı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI İÇİN BAŞVURU

Başvuru koşulları

1. Dördüncü, beşinci yıl üroloji asistanı yada 5 yılını doldurmamış üroloji uzmanı olmak.
2. 35 yaşından gün almamış olmak.
3. Yasal bitirme süresine en az 3 ay kalmış olmak.
4. Özgeçmiş ve eserler listesi
5. Yurt içi rotasyon görevlendirmesi için yasal engel olmaması.
6. Başvuru anında çalışmakta olduğu anabilim dalı ya da eğitim kurumundan rotasyon için alınmış izin belgesi.
7. Konaklama dışında kalan bütün masrafların aday tarafından karşılanacağını kabul etmek.
8. Başvurular başvuru sırası ve mülakat ile değerlendirilecektir.
9. Eğitim süresi 3 aydır. Bir dönemde yalnızca bir aday eğitime kabul edilebilir. Birden fazla başvuru olması halinde seçilen adaylar kabul sırasına göre aday için uygun zaman aralığına programlanır.

Kapsam:

1. Üç aylık eğitimin en %80 ini tamamlayan adaylara ‘TÜAK Üroonkoloji Klinik Rotasyon Programını Başarı İle Tamamlamıştır.’ belgesi verilir.
2. Her bir aday için ‘klinik rotasyon programı karnesi’ oluşturulur ve bu karnenin takibi eğitim sorumlusu tarafından yürütülür.
3. Adayın olumsuz, disiplinsiz davranış ve tutumları eğitim sorumlusu tarafından denetlenir. Gerektiğinde rotasyon programı iptal edilir.
4. Eğitim programı

Pazartesi-Çarşamba: Ameliyat
Salı: Üroonkoloji polikliniği
Perşembe: Multidisipliner üroonkoloji konseyi + prostat füzyon biyopsi
Cuma: Üroloji anabilim dalı vaka konseyi+üroonkoloji güncelleme + makale + bilimsel faaliyetler

Eğitim kadrosu:
Prof. Dr. Atila Tatlışen
Doç. Dr. Abdullah Demirtaş
Uzm. Dr. Şevket Tolga Tombul

Eğitim sorumlusu ve iletişim:
Doç. Dr. Abdullah Demirtaş
E-mail: mesane@gmail.com
Tel: 05325094494

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu