ERÜ Hastanelerinde Sürekli İşçi Statüsüne Geçmek İsteyen Personellerin Dikkatine

  • ERÜ Hastanelerinde Sürekli İşçi Statüsüne Geçmek İsteyen Personellerin Dikkatine

696 sayılı KHK kapsamında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde sürekli işçi kadrolarına geçecek olan çalışanlarımızın geçiş işlemlerinin tamamlanmasına yönelik kurumumuz ERCİYES ÜNİVERSİTESİ aleyhine açmış oldukları davalardan feragat etmeleri ve Sulh Sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.

Bundan dolayı; sınav mülakatında da başarılı olan çalışanların duyuru ekinde sunulan dilekçe örneklerinden;

1 - Kurum aleyhine herhangi bir davası ve icra takibi  OLMAYANLARIN  1(bir) ve 4(dördüncü)'üncü sayfaları 
2 - Kurum aleyhine dava açmış olanların 2 (iki) ve 4 (dördüncü)'üncü sayfaları
3 - Kurum aleyhine icra takibi olanların 3 (üç) ve 4 (dördüncü)'üncü sayfaları

doldurarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ikinci katında bulunan Sürekli İşçi Müracaat Birimi’ne 28 MART 2018 tarihi saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

1. Sayfa - Beyan Dilekçesi
2. Sayfa - Dava Feragat Dilekçesi
3. Sayfa - İcra Takip Feragat Dilekçesi
4. Sayfa - Sulh Sözleşmesi

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu