ERÜ Hastanelerinde Sürekli İşçi Statüsüne Geçişi Yapılan Tüm Personellerin Dikkatine

  • ERÜ Hastanelerinde Sürekli İşçi Statüsüne Geçişi Yapılan Tüm Personellerin Dikkatine

Hastanelerimizde hizmet alımı kapsamında görev yapmakta iken daimi işçi statüsüne geçişi yapılan tüm çalışanların aşağıda belirtilen belgeleri 10/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili birim sorumlusuna teslim ederek İnsan Kaynakları Birimine ulaştırılması gerekmektedir.

•Kendisi, eşi ve çocuklarının nüfus cüzdanı sureti
•Eşinin çalışmadığına dair belge
•Aile durum belgesi
•Engellilik durumunu gösterir sağlık raporu ve vergi indiriminden faydalandığına ilişkin yazı
•E-mail başvuru formu
 

Aile Durum Belgesi - indirmek için tıklayınız.

E-Mail Başvuru Formu - indirmek için tıklayınız.

 

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu