ERÜ Hastaneleri, Hasta Ziyareti Uygulamasında ve Saatlerinde Değişiklik

  • ERÜ Hastaneleri, Hasta Ziyareti Uygulamasında ve Saatlerinde Değişiklik

Hastanelerimizde uygulanmakta olan hasta ziyareti (13:00-14:00) saatleri haricinde, 25.06.2018 Pazartesi gününden itibaren uygun görülen kliniklerde, hastaların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her akşam saat 19.00 - 20.00 arasında kısıtlı ziyaret uygulaması başlatılacaktır. Bu saatler dışında (acil durumlar hariç) hiç bir şekilde kliniklere ziyaretçi alınmayacaktır. Yoğun bakım ünitelerinde hasta ziyareti uygulamasında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Ek Ödeme Beyan Eğitim Faaliyetleri
Beyan İşlemleri
Bilimsel Faaliyetler
Beyan İşlemleri
Yemek Listesi
© 2018 Tıp Fakültesi Hastaneleri Bilgi İşlem Merkezi Web Grubu